AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

OFICIÁLNÍ INFORMACE A DOKUMENTY

Základní škola Letokruh je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a splňuje tak všechny požadavky školského zákona a dalších předpisů.

Ředitelka Základní školy  Mgr. Jana Kleinová

Zřizovatelka školy Mgr. Bc. Petra Komárková, Ph.D. 

Školská rada ZŠ Letokruh

  • Předsedkyně ŠR: Marcela Mlčáková
  • Člen ŠR zvolena pedagogickým sborem: Marcela Mlčáková
  • Člen ŠR jmenován zřizovatelem: Mgr. Tomáš Komárek
  • Člen ŠR zvolen rodiči: Ing. Martin Šíbl

Rada školské právnické osoby ZŠ Letokruh

  • Předseda: Mgr. Jana Čevelová
  • Členové: Mgr. Marie Švecová, Ing. Marie Prudíková

Financování školy

  •  ze státního rozpočtu (normativní příspěvky podle počtu žáků)
  • ze školného
  • z dalších zdrojů (sponzorské dary, granty, apod.)