AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

DRUHÝ STUPEŇ

I na II. stupni ZŠ chceme, aby dětem zůstalo nadšení z učení. Děti umí vyjádřit vlastní názor a nebojí se dělat chyby. Poznávají své možnosti a rozvíjí své nadání. Učí se být zodpovědné samy za sebe.

 

 

V čem jsme jiní?

Dospívající se u nás naučí vše, co by na daném stupni ZŠ měli zvládnout. Rozdíl je v přístupu učitelů a způsobu předávání kompetencí. Záleží nám na nejen na znalostech, ale i na každém žákovi a jeho jedinečné osobnosti.

  • Při práci využívají žáci důmyslné pomůcky,
    které pomáhají pochopit učivo.
  • Učitelé pracují v tandemu,
    je tedy dostatek času věnovat se každému. Ve třídě působí speciální pedagožka, která se snaží o naprostou individualizaci.
  • Podporujeme cizí jazyky v běžném chodu třídy.
    V naší škole se vyučuje anglický jazyk od 1.ročníku, od 6.ročníku si přibírají španělštinu jako druhý cizí jazyk na úrovni začátečníků. Výuku cizích jazyků uskutečňujeme v malých skupinách s odbornými lektory či rodilou mluvčí. Ve výuce jazyků se zaměřujeme především na rozvoj komunikativních dovedností. Díky přípravě na Cambridge zkoušky dosahuje většina žáků na II. stupni bez problémů požadovaných jazykových úrovní na úrovni A2 s přesahem do B1.

Chcete vědět, co se u nás děje a kam vyrážíme v rámci výuky?
Podívejte se naše měsíční plány

Líbí se vám náš přístup?

Kontaktujte nás nebo se k nám přijďte podívat.

jana.svobodova@skolaletokruh.cz

+420 603 172 066

© 2022 Základní škola Letokruh | O škole | Co nabízímeAktualityKontakt

IČO 02584735, IZO 69 100 61 72

ZŠ Letokruh spolupracuje s městem Brno na projektu MAPII