AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

DRUŽINA

V družině se každý den děje něco zajímavého.

Družina umožňuje žákům jak volnou hru a zábavu (především venku na zahradě), tak i tvůrčí činnosti a zájmové kroužky. Školní družina je pro naše žáky od 1.-5 ročníku v provozu od 12.30 do 16.30hod.

Denní režim školní družiny

12.15 hod. - příchod žáků do školní družiny z vyučování
12.15 – 13.30 hod. činnost dvou oddělení ŠD
13.30 – 15.00 hod. řízená zájmová a vzdělávací činnost ŠD
15.00 – 16.30 hod. individuální zájmová činnost ŠD

Cílem školní družiny je:

 • nabízet žákům smysluplné využití volného času,
 • rozvíjet u žáků pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky,
 • učit žáky mezilidské komunikaci,
 • učit žáky spolupráci a tolerance,
 • učit žáky každého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost,
 • vést žáky k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů,
 • rozvíjet u žáků slovní zásobu a fantazii,
 • cvičit paměť, postřeh a soustředění,
 • vytvářet u žáků vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí,
 • vést žáky k tvořivosti,
 • podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě program,
 • utvářet pracovní návyky a vztah k práci,
 • vést žáky k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů,
 • posilovat u žáků pocit jistoty a sebedůvěry,

Jak to u nás vypadá?