Zápis - přijímání prvňáčků

Zápis dětí
Den na zkoušku
Letokruh naživo

Smyslem zápisu je předání informací potřebných pro školní matriku. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz. Dítě k zápisu nemusí.

Kritéria k zápisu do první třídy v ZŠ Letokruh:

Základním kritériem je dosažení věku 6 let do 31. srpna kalendářního roku, ve kterém má dítě začít školní docházku.

Přijímáme maximálně 8 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině cca 24 dětí).

Důležité pro naši školu je, abychom se se zákonnými zástupci shodli na principech fungování ZŠ Letokruh a sdíleli společný náhled na alternativní pedagogický přístup
    * komunita rodičů spoluvytváří charakter školy, kdy se rodiče dle svých možností zapojují do chodu školy (např. příprava slavností a akcí pro děti)

Do individuálního vzdělávání budou z důvodu naplněné kapacity přijímáni pouze sourozenci stávajících školáků (posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů).

Zápis do první třídy pro školní rok 2002/2021

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne v dubnu 2020. Termín bude upřesněn.
 
Šest týdnů před zápisem probíhá Letokroužek - hravá přípravka na zápis pro předškoláky, formou kroužku 1x týdně. Zápis do Letokroužku bude otevřen přes webové stránky školy během února 2020.
 
Náhledy rodičů - zájemců o zápis do výuky umožňujeme v měsících leden-březen. Na náhled je potřeba se individuálně objednat na e-mailu info@skolaletokruh.cz.
 

Přestup do vyšších ročníků z jiné školy v průběhu školního roku

Přemýšlíte o změně školy? Zvažujete přestup do Letokruhu? V současné době je možný přestup dětí 5. a 6. ročníku. Ozvěte se nám na adresu info@skolaletokruh.cz nebo telefon 739 312 666 (denně mezi 9-14 hod.).

Přijímaní dětí na 2. stupeň zde

 

Náhledy ve výuce

Nejlepší představu o tom, jak Letokruh funguje, získáte osobní návštěvou a náhledem ve výuce. Náhledy umožňujeme v měsících listopad-květen. Po předchozí domluvě jste u nás vítáni. Pro konkrétní termín návštěvy nás prosím kontaktujte.

Další informace o životě školy naleznete v blogu.

Den na zkoušku

Zájemcům o přestup do Letokruhu nabízíme možnost vyzkoušet si, jak to u nás funguje. Pro podrobnější informace a domluvu na termínu návštěvního dne/dnů nás prosím kontaktujte.