Přijímání dětí

Zápis dětí
Den na zkoušku
Letokruh naživo

Kritéria k zápisu dítěte do první třídy v ZŠ Letokruh:

Základním kritériem je dosažení věku 6 let do 31. srpna kalendářního roku, ve kterém má dítě začít školní docházku.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitelka na základě následujících kritérií:

Přednost dostanou:

- děti, jejichž starší sourozenec je již žákem Základní školy Letokruh
    * pro jednotné působení rodiny a školy je vhodné, aby všichni sourozenci navštěvovali totožnou školu

- děti rodičů, s nimiž se shodneme na základních metodách a principech fungování Základní školy Letokruh
    * komunita rodičů spoluvytváří charakter školy, rodiče se dle svých možností zapojují do chodu školy (např. příprava slavností a akcí pro děti)

Zápis do první třídy pro školní rok 2002/2021

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne v dubnu 2020. Termín bude upřesněn.
 
Šest týdnů před zápisem probíhá Letokroužek - hravá přípravka na zápis pro předškoláky, formou kroužku 1x týdně. Zápis do Letokroužku bude otevřen přes webové stránky školy během února 2020.
 
Náhledy rodičů - zájemců o zápis do výuky umožňujeme v měsících leden-březen. Na náhled je potřeba se individuálně objednat na e-mailu info@skolaletokruh.cz.
 

Přestup do vyšších ročníků z jiné školy v průběhu školního roku

Přemýšlíte o změně školy? Zvažujete přestup do Letokruhu? V současné době je možný přestup dětí 5. a 6. ročníku. Ozvěte se nám na adresu info@skolaletokruh.cz nebo telefon 739 312 666 (denně mezi 9-12 hod.).

Přijímaní dětí na 2. stupeň zde

 

Náhledy ve výuce

Nejlepší představu o tom, jak Letokruh funguje, získáte osobní návštěvou a náhledem ve výuce. Náhledy umožňujeme v měsících listopad-květen. Po předchozí domluvě jste u nás vítáni. Pro konkrétní termín návštěvy nás prosím kontaktujte.

Další informace o životě školy naleznete v blogu a ve fotogalerii.

 

Den na zkoušku

Zájemcům o přestup do Letokruhu nabízíme možnost vyzkoušet si, jak to u nás funguje. Pro podrobnější informace a domluvu na termínu návštěvního dne/dnů nás prosím kontaktujte.