Přijímání dětí

Zápis dětí
Den na zkoušku
Letokruh naživo

Podle jakých kritérií jsou zapisovány děti do ZŠ Letokruh?

Základním kritériem je dosažení věku 6 let do 31. 8. 2019.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitelka na základě následujících kritérií:

Přednost dostanou:

- děti, jejichž starší sourozenec je již žákem Základní školy Letokruh
    * pro jednotné působení rodiny a školy je vhodné, aby všichni sourozenci navštěvovali totožnou školu

- děti rodičů, s nimiž se shodneme na základních metodách a principech fungování Základní školy Letokruh
    * komunita rodičů spoluvytváří charakter školy, rodiče se dle svých možností zapojují do chodu školy (např. příprava slavností a akcí pro děti)

 

Přestup do vyšších ročníků z jiné školy v průběhu školního roku

Přemýšlíte o změně školy? Zvažujete přestup do Letokruhu? V současné době je možný přestup dětí do 3.-5. ročníku prvního stupně. Ozvěte se nám na adresu info@skolaletokruh.cz nebo telefon 739 312 666 (denně mezi 9-12 hod.).

Přijímaní dětí na 2. stupeň zde

 

Náhledy ve výuce

Nejlepší představu o tom, jak Letokruh funguje, získáte osobní návštěvou a náhledem ve výuce. Po předchozí domluvě jste u nás vítáni. Pro konkrétní termín návštěvy nás prosím kontaktujte.

Další informace o životě školy naleznete v blogu a ve fotogalerii.

 

Den na zkoušku

Zájemcům o přestup do Letokruhu nabízíme možnost vyzkoušet si, jak to u nás funguje. Pro podrobnější informace a domluvu na termínu návštěvního dne/dnů nás prosím kontaktujte.

 

Výsledky zápisu dětí do 1. třídy na školní rok 2019/2020

Přijatí:

19/1, 19/3, 19/5, 19/7, 19/8, 19/9, 19/11, 19/14, 19/17, 19/21

Nepřijatí:

19/2, 19/4, 19/6, 19/10, 19/12, 19/15, 19/19

Pozastaveno správní řízení:

19/13

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby v případě změny rozhodnutí o nastoupení k docházce do Letokruhu tuto skutečnost neprodleně písemně oznámili na adresu info@skolaletokruh.cz. Případné uvolněné místo bude ihned nabídnuto náhodně vylosovanému zájemci z nepřijatých uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doporučeným dopisem. Rozhodnutí o přijetí bude nachystáno k osobnímu převzetí ve škole od 24. 4. 2019. Zákonní zástupci přijatých uchazečů dostanou e-mailem k náhledu smlouvu o vzdělávání a budou zváni k podpisu smlouvy ve dnech 24., 25., 26., 29. a 30. 4. 2019.