AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

Zápis žáků do 1. ročníku
pro školní rok 2024/2025

Rádi byste se před zápisem podívali k nám a seznámili se s naší školou?

Těší nás váš zájem o naši základní školu. Podporujeme děti na jejich cestě za vzděláním až do 15 let. Budeme rádi, když se vzájemně poznáme, abychom se ujistili, že Letokruh je místo, které pro své děti i pro sebe hledáte. Budeme moc rádi, když se před zápisem seznámíme a strávíme společně nějaký čas. Ideální je individuální setkání nebo adaptační program Letokroužek.

Velmi důležitá je otázka, kterou základní školu pro své dítě vyberete, proto vám doporučujeme absolvovat následující události a činnosti, které považujeme za důležité při procesu rozhodování a přípravy na školu.

Samotný zápis a přijetí vašeho dítěte do naší základní školy je již jen oficiální tečka za naším společným seznamováním. Rádi se Vám představíme, ukážeme jak fungujeme ve škole, ale také rádi poznáme vás, vaše děti a Váš přístup k výchově a vzdělání. Významně nám to pomůže při hledání společného souladu v porozumění vizí a pedagogického přístupu Letokruhu.

 • Osobní setkání s vámi a vaším dítětem
 • Návštěva dítěte ve výuce prvního ročníku
 • Náhled rodičů ve výuce
 • Absolvování adaptačních skupinek Letokroužek

Kdy zápis pro školní rok 2024/2025 proběhne?

 • Pro děti navštěvující Letokroužek proběhne zápis 1.dubna 2024, od 13.00hod. a od 15.00hod.
 • Pro ostatní děti proběhne zápis 2. dubna 2024, od 13.00hod. 

Podmínky přijetí a kritéria přijímání uchazečů

Podmínky přijetí – věk uchazeče

Od školního roku 2024/2025 je školní docházka povinná pro dítě, které ke dni 31. 8. 2024 dosáhne šesti let věku (pokud dítěti není povolen odklad povinné školní docházky).

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2024/2025, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2024/2025, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud o to požádá jeho zákonný zástupce:

 • V případě dítěte narozeného od září do konce prosince roku 2024 je podmínkou přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce dítěte.
 • V případě dítěte narozené od ledna do konce června 2025 je podmínkou přijetí dítěte k povinné školní docházce doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce dítěte.

Kritéria přijetí

Uchazeči, kteří splňují výše uvedené podmínky přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Letokruh jsou posuzováni podle následujících kritérií:

 • Návštěva školy rodičem a dítětem, rozhovor s ředitelkou (v období listopad 2023 -březen 2024) – 1bod
 • Návštěva dítěte ve výuce v 1.ročníku (v období listopad 2023 - bžezen 2024) – 1bod
 • Náhled rodiče ve výuce alespoň v jednom výukovém bloku, tj. 2 vyučovací hodiny (v období listopad 2023 - bžezen 2024) – 1bod
 • Absolvování Letokroužku 10 lekcí v období školního roku 2023/2024 – 1bod
 • Sourozenec navštěvuje ZŠ Letokruh (k okamžiku vydání rozhodnutí) – 1bod

Při shodnosti splnění kritérií rozhodne los. Losování provede ředitelka školy za přítomnosti zřizovatelky školy.

Počet přijímaných dětí ve školním roce 2024/2025

V nadcházejícím školním roce budeme přijímat do 1. ročníku 15 dětí.

Podání žádosti (přihlášky) a navazující činnosti

Tiskopis žádosti (přihlášky) o přijetí k základnímu vzdělávání lze stáhnout zde:

 • osobně v den zápisu,
 • do datové schránky školy: identifikátor schránky je n4snykp,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného asistentce ředitelky, e-mail: renata.vendolska@skolaletokruh.cz,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Co k zápisu potřebujete

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení výše)
 • Váš doklad totožnosti (zákonného zástupce),
 • k nahlédnutí rodný list dítěte,
 • žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení PPP a odborného lékaře (týká se pouze dětí s odkladem),
 • doporučení PPP, případně odborného lékaře u dětí, které nedosáhnou do 31.8.2024 šesti let či u dětí s doporučeným odkladem.

Uvažujete o odkladu? Co máte pro to udělat?

V případě, že pochybujete o dostatečné připravenosti vašeho dítěte, je potřeba ještě před zápisem navštívit Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP). PPP vyhodnotí školní zralost dítěte a doporučí rodičům nejvhodnější řešení. Do PPP je potřeba se předem objednat, má i dvouměsíční čekací objednací lhůty.

Co očekávat od zápisu?

Nutností zápisu je součinnost zákonného zástupce. Dítě se zápisu zúčastnit nemusí, přesto tuto cestu vřele doporučujeme. Pro děti je vstup do školních let velkou událostí a účast na zápise pak i milou vzpomínkou. 

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Lepší je pojmout tento důležitý den jako slavnostní, na který bude dítě rádo vzpomínat. V den zápisu si udělejte více času, ať vše proběhne bez stresu a tento výjimečný den si společně hezky užijte.

Ujistěte také svého budoucího prvňáčka, že má Vaši maximální podporu. I tak se možná dostaví nějaká nervozita a nemusí předvést vše, co doopravdy zvládá a umí. Vysvětlete mu, že samotný zápis není žádná velká zkouška toho, co dítě umí nebo neumí a určitě se při něm nerozhoduje o přijetí či nepřijetí.

Zápis bude probíhat rozhovorem mezi rodiči a vedením školy a také mezi vaším dítětem a pedagogem (udělíte-li k tomu souhlas).

V den zápisu bude dítěti přiděleno registrační číslo. V případě, že zákonný zástupce podal žádost poštou, datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem, bude mu registrační číslo doručeno stejnou formou.

Informace o průběhu neformální části zápisu:

1. Motivační část – cílem této části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí. Doba trvání této části je cca 5 minut.

2. Neformální rozhovor pedagoga s dítětem a připravení cílené aktivity zaměřené na orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte a na posouzení jeho školní připravenosti. Doba trvání této části je cca 15 minut.

Jak můžete do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji?

Můžete si přečíst a inspirovat se Desaterem pro rodiče předškoláka.