AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

NÁŠ TÝM

V naší práci nás provází porozumění a týmovost.

Podporujeme talent dětí, rozumíme rozdílnosti mezi dětmi. Máme rádi prostředí, kde se cizí jazyky učí jen tak mimochodem. Spojuje nás láska k přírodě a pobytu venku.

  • INSPIRACE
  • RESPEKT
  • SVOBODA
  • DŮVĚRA

Mgr. Jana Kleinová

ředitelka školy
Velmi ráda jsem součástí učící se školy, školy která poskytuje respekt, možnost vývoje, spolupráci a otevřenost. Ráda se ve svém životě neustále učím a posouvám. Chci dělat věci tak, aby dávaly smysl. Jsem nadšená z přirozené touhy dětí učit se. Ráda jim proto budu poskytovat ty nejlepší podmínky k tomu, aby se mohl plně rozvinout jejich potenciál. Budu vytvářet prostředí, které vede děti k samostatnosti, kreativitě a odvaze zkoušet nové věci. Svobodné prostředí má svá úskalí a proto i pro mě je nutné zohlednit a hlídat přijatelné hranice. Mým záměrem je podporovat podnětné a inspirativní klima umožňující dětem vlastní seberealizaci. Stejné prostředí a přístup chci nabídnout mým učitelům.

Prioritou je, aby se děti ve škole cítily dobře, rodiče prožívali s dětmi jejich život s nadšeních a učitelé měli pro svoji práci motivující, obohacující a podpůrné zázemí. Zároveň je pro mě důležité sladit potřeby dítěte s potřebami rodiny, naslouchat přáním rodičů a snažit se jim dle možností vyjít vstříc.

Naše poslání bude splněno ve chvíli, kdy naši absolventi budou vnímat strávený čas v Letokruhu jako užitečný a v dalším studiu a životě využitelný. Pak můžeme být hrdí na to, že jsme byli součástí jejich cesty za vzděláním.

Mým životním mottem je výrok Alberta Einsteina: „Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost.“

Bc. Renata Vendolská

zástupkyně ředitelky školy
Když jsem kdysi volila své povolání, byla v tom touha pomáhat dětem poznávat svět. Být jim průvodcem cestou k poznání jejich schopností a rozvoje osobnosti. Nyní však sleduji, že se role obrací a naopak děti se stávají průvodci. Dávají nám možnost nahlížet do jejich světa, který není zatížen pohledem „dospěláka“. A já jsem na této společné cestě v Letokruhu ráda.

„Zkušenost je skvělým učitelem.“ Gaius Caecilius Secun Plinius

Dominika Konečná

asistentka ředitelky školy, ICT metodička, koordinátorka
„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Tímto heslem se řídím celý život, snažím se více dávat než brát. Ráda pracuji s lidmi, a ještě raději pracuji s dětmi. Děti nám toho dávají tolik, je toho opravdu mnoho, co se od nich jako dospělí můžeme naučit. Radost ze života, kterou děti překypují, mě posiluje a i já sama potom mohu rozdávat radost dalším. Jsem nadšená z možnosti pracovat v tak úžasném týmu, který je na ZŠ Letokruh.

Jaroslav Pytlík

třídní učitel v 1.L
S velkou radostí a nadšením se těším na svou novou roli učitele první třídy. Mým cílem je vytvořit pro děti inspirativní a podpůrné prostředí, ve kterém budou moci objevovat svět radostí učení. S předchozí zkušeností jako učitel plavání jsem se naučil, jak důležité je budovat důvěru a komunikaci s dětmi. Rád podněcuji zvědavost a zájem o nové věci, což plánuji přenést i do své práce ve třídě. Mé zkušenosti mě naučily flexibilitě, empatii a schopnosti pracovat s rozmanitými osobnostmi. Těším se na to, jak budeme společně objevovat svět písmen, čísel a kreativity. Snažím se být pro děti nejen učitelem, ale i průvodcem na jejich vzdělávací cestě plné radosti a poznání.

Bc. Anna Stratilová

učitelka v 1.L
S velkým entusiasmem očekávám setkání se třídou a začátek naší společné cesty. Mým cílem je vytvářet inspirativní učební prostředí a umožnit žákům se rozvíjet, zažívat radost z poznání a být jim průvodcem na jejich vzdělávací cestě. Mnoho let jsem působila v turistickém oddíle, což mi poskytlo dovednosti v organizaci a řešení krizových situací. Studium učitelství ve Švédsku mě obohatilo o moderní přístupy k inkluzi, interaktivitě a individuálním přístupu. K žákům přistupuji s maximálním respektem a těším se, co nám společná cesta poznáním přinese.

Barbora Hozová

učitelka v 1.L (na mateřské dovolené)
Na Základní škole Letokruh působím jako učitelka anglického jazyka a asistent pedagoga v první, druhé a třetí třídě. Snažím se o to, aby můj styl a přístup při výuce byl efektivní a přispíval k ideálnímu rozvoji základních znalostí a znalostí anglického jazyka u žáků. Mým cílem je vytvářet motivující, přátelské a příjemné prostředí, ve kterém se žáci budou cítit dobře po celou dobu svého pobytu ve škole. Nejen ze své zkušenosti vím, že takové prostředí je zásadní pro to, aby se dítě otevřelo k přijímání nových informací. Zásadní pro jakékoliv snahy předat něco dětem, je dle mého názoru propojení faktů a informací s běžným životem, lidmi a věcmi, které nás obklopují. Tak, jako se učíme mateřskému jazyku, tak se učíme i jinému jazyku. Mateřský jazyk slyšíme od narození každý den a máme možnost ho vnímat a vstřebávat všemi smysly. Proto kladu velký důraz na to, aby výuka byla systematická a aby žáci slyšeli angličtinu každý den.

Mgr. Kateřina Slezáková

speciální pedagožka
Během dlouholetého působení v turistickém oddíle jsem se vždy věnovala dětem "na okraji", což mě přivedlo k zájmu o problematiku speciální pedagogiky. Svým zaměřením jsem spíše pozorovatelka. Hledám a analyticky rozebírám oblasti, kterým je potřeba se více věnovat. V Letokruhu působím na více pozicích, můžu tedy blíže poznat širší spektrum žáků a pozitivně působit na klima školy. Při práci se žáky se snažím být flexibilní a reagovat na jejich aktuální rozpoložení, abychom se společně dostali zase o něco blíže k vytyčenému cíli. Přála bych si přispět k tomu, aby naše škola byla přívětivá a všichni se do ní těšili.

"Všechno se stane možným, jakmile to poprvé dokážeš."

Mgr. et Mgr. Silvie Lattenbergová

třídní učitelka ve 2.L (2. a 3.ročník)
Koncept výuky na ZŠ Letokruh mi dává obrovský smysl. Ať už z hlediska bezpečí, podpory nebo respektu. A již teď jsem ráda, že mohu být součástí tohoto týmu. Nejvíc mě těší, pokud práce, kterou vykonávám, má smysl a mohu ji svobodně tvořit. Sport i příroda mě doprovází od malička a myslím si, že jsou důležitou součástí každodenního života. Ráda budu u dětí podporovat mé mnohaleté zkušenosti jak ve sportu, tak v oblasti ochrany přírody. Mým cílem je vytvořit třídu, do které se děti budou těšit, a mohou se zde projevovat a zdokonalovat. Příjemná atmosféra v týmu je pro mě velice důležitá. „Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst.“

Bc. Lucie Zukalová

učitelka ve 2.L (2. a 3. ročník)
„Chval přede všemi, kárej mezi čtyřma očima.“ Práce s dětmi je pro mě jako detektivka. Proč se chovají jak se chovají? Kde berou motivaci? Kde ji ztrácejí? Jak fungují jejich vztahy? Jak je mohu podpořit? Kdy převzít vedení, kdy jim pomoci a kdy je naopak nechat objevovat svět po svém? Jsem ráda, že v Letokruhu je na tuto detektivní práci mnoho prostoru. Děti i my pedagogové se tady můžeme rozvíjet, budovat vztahy, učit se i být kreativní. Cítím zde velikou podporu ze všech stran a za to jsem vděčná.

Mgr. Sylva Hudcová

třídní učitelka, učitelka humanitních předmětů ve 3.L (4. a 5. ročník)
Jako malá jsem si přála školu plnou zábavy, přátel, podpory a radosti z učení. Nějakou dobu to trvalo, ale konečně jsem ji našla a jsem moc ráda, že se můžu na takové škole podílet v Letokruhu. Považuji za důležité k dětem přistupovat individuálně a zároveň je učit spolupracovat v kolektivu s druhými. Usiluji o to, abych učivo daných ročníků dokázala sdílet s dětmi hravým a zajímavým způsobem. Snažím se společně s nimi nacházet jejich vnitřní motivaci, nabízet jim podporu a tím pěstovat radost z objevování, učení a tvorby bez ohledu na to, jaký předmět zrovna učím.

„Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělávání.“  Aristoteles

Mgr. Petra Srbová

učitelka přírodovědných předmětů ve 3.L, učitelka přírodovědných předmětů na II.stupni
Letokruh je pro mě školou, která se snaží vytvářet přátelské a podporující prostředí, kde je žádoucí, aby se děti ptaly: "Proč se to učíme?" Pro mě samotnou je důležité dělat v životě věci, které mi dávají smysl a chci, aby i dětem dával smysl jejich čas strávený ve škole. Své dosavadní zkušenosti jsem získala především ve skautu, který mě od dětství provází. V současné době se ve volném čase podílím na přípravě a realizaci skautského vzdělávacího kurzu. Během studia pedagogické fakulty jsem měla možnost strávit nějaký čas v zahraničí a podívat se třeba na to, jak to funguje v lesních školkách v Dánsku nebo si vyzkoušet připravit program pro děti ve škole na úpatí Himalájí. Přírodu vnímám jako nekonečnou inspiraci a prostor pro učení (se).

"Vzdělání není příprava na život; vzdělání je život sám."  John Dewey

Marcela Mlčáková

třídní učitelka 6.ročníku, učitelka anglického jazyka ve 2.L, 3.L a na II.stupni
V Letokruhu se setkávám se všemi dětmi v hodinách anglického jazyka nebo ve školní družině. Při práci využívám své dlouholeté zkušenosti ze soukromé výuky dětí všech věkových skupin a taktéž rodičovské praxe. Dětem ráda ukazuji, že vychozené cestičky nás neposouvají vpřed, není nutné bát se nových věcí a že i cesta je cíl.

Moje motto: „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“  Charles Farrar Browne

Bc. Dominik Viskot

třídní učitel 7.ročníku, učitel přírodovědných předmětů na II. stupni
Během dlouholetého působení jako vedoucí sportovních táborů a instruktor sportovních kroužků mě vždy bavilo vymýšlet sportovní hry a také pomáhat dětem v překonávání jejich hranic. Počítačům a moderním technologiím se věnuji již od dětských let. Chemické pokusy ve školní laboratoři jsou nejlepší metodou, jak si vyrobit školu v přírodě.

Moje motto: „Motivace je to, díky čemuž začnete. Zvyk je to, díky čemuž v tom budete pokračovat.“

Mgr. Andrea Hladíková

třídní učitelka 8.ročníku, učitelka přírodovědných předmětů na II. stupni
Na vysoké škole jsem si zvolila pro většinu lidí zvláštní kombinaci studia matematiky a výtvarné výchovy. Předměty, které si na první pohled protiřečí, si jsou mnohdy blízké. Tato kombinace mě baví především proto, že je v obou případech tvořivá a kreativní. Matematika je krásná a vstupuje do umění. O tom mě přesvědčil nejen Fibonacci. Stejné nadšení chci probouzet a sdílet s dětmi. Aby škola byla místem plným radosti, poznávání a objevování.

Mgr. Hana Rubická

třídní učitelka 9. ročníku, učitelka humanitních předmětů na II. stupni
Picassovi trvalo čtyři roky, než se naučil malovat jako Raphael, ale trvalo mu celý život naučit se malovat jako dítě. S tím nejen jako učitel souzním. Snažím se pochopit, být nápomocná, hledat s dětmi jejich směr. Věřím, ze škola je místem (po)činů a učení hledání. Je to proces, kterého se chci účastnit. Baví mě to. Neskutečně.
PS: Káva a chlebíčky.

Mgr. Martin Fučík

učitel humanitních předmětů a zeměpisu na II. stupni
Pro učitelskou profesi jsem se před lety rozhodl především pro to, abych mladým lidem pomáhal pěstovat stejnou radost z učení se a přirozenou touhu po nových vědomostech, jaká mne provází celým mým životem. V zázemí Letokruhu, jeho koncepci a vizi, s níž přistupuje k výchově a vzdělávání svých žáků, spatřuji pro podobný osobnostní rozvoj ideální podmínky a prostředí. Nenásilně, hravě a se vzájemným respektem.

Silvia Enrique Fernandez

učitelka španělského jazyka na II.stupni (rodilá mluvčí)
V Letokruhu jsem našla prostředí, kde mohu naplno rozvíjet své zkušenosti s dětmi tím, že je učím to nejlepší, co umím - a to je můj mateřský jazyk. Španělština je jazyk, který se dnes stává stále důležitějším a oblíbenějším. Jsem hrdá na to, že mohu předávat část své kultury dětem, protože španělština je druhým nejrozšířenějším jazykem na světě s více než 460 miliony rodilými mluvčími po celém svět asi 75 milionů lidí ji má jako druhý jazyk.

Dana Pongrácová

vedoucí vychovatelka ve školní družině
Mám to štěstí, že má práce je mým koníčkem. Děti mě učí nahlížet na svět jako na místo setkávání, možností a zázraků. Já se jim snažím za to dát respekt a vědomí, že zvládnou cokoliv, když budou chtít. Každý jejich úsměv je pro mě tou největší odměnou. Letokruh mi nabízí vidět svět dětskýma očima. Vítám možnost si s dětmi tykat. Putujeme tak na jedné lodi a společně plujeme k respektu, zkušenosti a moudrého poznání světa. ,,Opravdový učitel svému žákovi nabízí cesty, pomáhá mu hledat, nikdy však nenabízí hotové řešení.” Z knihy Pavla Vosoby Únik z průměrnosti

Yvette Pazderková

vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga ve 3.L
Jako vychovatelka školní družiny bych ráda dětem předala své zkušenosti z lesních klubů a ekologicky zaměřených výukových programů. Motivace ke smysluplnému využívání volného času mě naplňuje a zároveň posouvá. Kreativita a zručnost je mou vášní. Prožitky s dětmi mě denně utvrzují v tom, že má smysl poznávat svět okolo nás. Vždy mi bylo nejlépe v přírodě. A teď jsem součástí školy, která mi dává smysl. Jsem otevřená všemu, co mi otevře bránu k dětem. ,,Děti potřebují pravidelnost, ale také volnost a prostor pro vlastní rozvoj". Rudolf Steiner

Martina Černá

asistentka pedagoga ve 3.L
Škola Letokruh mě ihned oslovila svým konceptem. Jelikož jsem máma od 6ti dětí, tak mě práce s nimi velmi naplňuje. Jejich bezprostřednost je jejich přirozenou součástí a mě vždy přivádí na novou cestu reakce na daný podnět. Ze svých zkušeností jim mohu předat hodně nového a zajímavého pro jejich další rozvoj a získávání nových znalostí a vědomostí.

Pavlína Novotná

technicko-hospodářská pracovnice

Petr Žufánek

pracovník v údržbě
Mé poslání v Letokruhu je zajištění bezproblémového chodu školy a bezpečného prostředí pro Vaše děti.