AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

Kurzy a semináře pro rodiče

Letokroužek je  komplexní program, který nabízíme všem dětem předškolního věku, nejen těm, kteří k nám přijdou na zápis. Hlavním cílem je celostní a systematický rozvoj předškolní přípravy dětí. Po celou dobu se snažíme hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti, které jsou velice důležité pro zvládnutí základních dovedností v první třídě, tj. psaní, čtení, počítání. Snažíme se o probouzení zájmů, společně si postupně zvykáme na cílenou - řízenou práci, soustředění se na činnosti, pracovat a komunikovat ve skupině, dodržovat daná pravidla.

Skupinky jsou systém, který se zaměřuje na dílčí oblasti vývoje, zakládá si na vzájemném propojení a podmíněnosti. Základním rysem je také posloupnost vývoje. Postupujeme od jednodušších po složitější, od snadného k obtížnějšímu, od dílčího ke komplexnímu. Oblasti, kterých se dotýkáme:

 • jemná motorika a grafomotorika
 • zrakové vnímání (zraková diferenciace, analýza a syntéza, paměť)
 • řeč, myšlení
 • sluchové vnímání (sluchová diferenciace, analýza a syntéza, paměť)
 • prostorová orientace / orientace v čase
 • předmatematické představy

Pro to, aby se děti naučily správně číst, psát a počítat je důležité, abychom měli stále na mysli, že tyto oblasti nemůžeme oddělovat, vzájemně se propojují, doplňují, podmiňují, prostupují se.

Mimo kognitivní kompetence, které u dětí rozvíjíme, pracujeme a posilujeme i předpoklady pro školní práci. Děti si osvojují pracovní návyky, posilují koncentraci pozornosti, smysl pro povinnost, dokončení úkolu, pečlivost. Zároveň pracujeme na sociální stránce, na komunikačních dovednostech, schopnosti vyjádřit se, respektovat se, pracovat v kolektivu, respektovat pravidla sociálního chování.

Praktické informace

 • Skupiny jsou rozděleny na 10 setkání (lekcí). Každé setkání má pravidelnou strukturu. Jednotlivé činnosti se střídají. 
 • Lekce trvá přibližně hodinu – 60 minut, lekce máme jednu za týden v prvním pololetí předškolního roku.
 • Ve skupině je max. 8 dětí. S každým z dětí je přítomen rodič a to ten, který s dítětem doma pracuje a připravuje se. Rodič je vždy na lekci seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. 
 • Skupinu vedou dvě paní učitelky, z nichž budou mít jednu děti v první třídě.
 • Edukativně-stimulační skupiny budou probíhat od listopadu 2022 (1x za 14 dní), další skupiny začnou od ledna 2023 (každý týden). Setkávání bude probíhat každý týden ve středu, resp.ve čtvrtek.

Cena za 10 lekcí v Letokroužku je 4.300,-Kč
(cena zahrnuje výukový materiál a didaktické hry, které dětem zůstávají)

Přítomnost rodiče je pro nás i děti významná, protože i oni se tímto způsobem učí, jak se s dítětem učit hrou a přirozeně. Tím, že rodiče docházejí se svým dítětem na lekce, získávají podněty pro práci, jsou jim předkládány praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat. Je důležité, aby věděli, v jaké posloupnosti je třeba pracovat. Dáváme rodičům příklady her, návody, inspiraci. Jen samotné edukace by nebyly dostačující pro přípravu dětí. Pokud dětem něco nejde, je zde prvek inspirace, rady, návodu….motivace pro práci na doma. Na závěr každé lekce dostanou rodiče náměty pro práci s dětmi na domů (pracovní listy, náměty na hry). Úkolky jsou velice důležité pro upevňování dovedností a znalostí, právě proto, aby děti mohly v další lekci navázat obtížnějším stupněm.
Svojí přítomností získávají rodiče reálný pohled na schopnosti svého dítěte, co dítě zvládá. Lépe mohou porozumět potřebám svého dítěte.

Rodičům umožňujeme, aby své dítě viděli při práci s jinou dospělou osobou, jak na ni reaguje, jak se chová ve skupině svých vrstevníků, jakou vyvíjí aktivitu.

Rodiče mají příležitost naučit se se svým dítětem lépe komunikovat a spolupracovat. 

Nejvýznamnější však je prvek motivace a seznámení se s prostředím školy, kterou budou děti navštěvovat. Jde také o vzájemnou práci a navázání spolupráce s rodinou.

Máte chuť přidat se do našeho Letokroužku? Neváhejte nás kontaktovat na tel.č. 603172066 nebo emailu jana.svobodova@skolaletokruh.cz a domluvte si vhodný termín.