Ideje a koncepce školy Letokruh

Hlavní principy školy

Jsme malá inovativní škola s přátelskou atmosférou, která vzdělává děti již pátým rokem. Děti pracují ve věkově smíšených skupinách pod vedením zkušených pedagogů. Škola je založená na otevřené komunikaco a partnerském a férovém přístupu.

 • Učení prožitkem a škola hrou
  žáci se učí prožitkem, skrze příběhy a v souvislostech; podporujeme přirozenou zvídavost a touhu po objevování
 • Individuální přístup
  individuální přístup k dětem, jejich nadání a potřebám
 • Slovní hodnocení
  učitel neznámkuje, hodnotí slovy; vedeme žáky k sebehodnocení
 • Příjemné prostředí
  malý počet žáků ve třídě; učitel je průvodce; respektující a otevřená komunikace
 • Výpravy za poznáním
  každý týden je součástí výuky výprava za poznáním - do přírody či za kulturou
 • Objevujeme svět
  čtvrtek žáci tráví mimo školu poznáváním okolní přírody nebo výletem za kulturou či za poznáním (divadla, muzea, galerie).
 • Všestranný rozvoj osobnosti
  podporujeme tvořivost a rukodělné práce; vnímání a vytváření hudby; radost z pohybu a možností vlastního těla.
 • Spolupráce s rodiči
  Vítáme tvořivou spolupráci s rodiči

Metody výuky

Projektová výuka

Projektová výuka je založená na tom, že téměř všechny znalosti a dovednosti (matematika, pravopis, hudební výchova, výtvarná tvorba, ...) se dají vztáhnout k jednomu tématu. Díky tomu žáci nemají klasické předměty izolovaně, ale jako součást uceleného tématu, což žákum umožňuje probírat učivo v souvislostech.

Projektová výuka má stanovená témata na období dvou až pěti týdnů.

Příklady témat: planeta Země, rodina a vztahy, proměny v přírodě, zaměstnání...

Bloková výuka

Ve škole se nezvoní. Doba trvání jednotlivých činností závisí na potřebách žáků a učitele.

Při výuce kombinujeme skupinovou práci vedenou pedagogem, týmovou práci žáků a individuální práci na dané téma.

Externí výuka

Důležitým prvkem výuky je externí výuka, které je věnován jeden den v týdnu a žáci ho celý tráví mimo školu. Vyráží na celodenní výlet, za poznáním do blízké i vzdálenější přírody, nebo do muzeí, divadel a na jiná místa podle témat, která se ve škole právě probírají.  

Družina

Družina umožňuje žákům jak volnou hru a zábavu (především venku na zahradě), tak i tvůrčí činnosti různého druhu: rytí do dřeva, ruční výroba z různých materiálů aj.

Školní družina je pro naše žáky v běžném provozu školy otevřena ráno od 8.00h do 8.30h a odpoledne do 17.00h.

Vize absolventa školy Letokruh:

 • Umí a chce se stále učit
 • Umí vidět věci v souvislostech
 • Umí překonávat překážky, je vytrvalé
 • Je odvážné, nebojí se chybovat
 • Rozumí samo sobě
 • Je sebevědomé, věří si