AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

PRVNÍ STUPEŇ

Pomáháme dětem objevovat svět vlastní hlavou.

Vytváříme kvalitní, zajímavé a podnětné prostředí pro vaše děti.

SOUNÁLEŽITOST

Zejména děti přispívají k dobrému fungování třídy. Pečují o vztahy, zahradu i o všechny pomůcky, které mají k dispozici.

POROZUMĚNÍ SVĚTU

S dětmi využíváme mimořádné schopnosti tohoto věkového období a předáváme kompetence k základům, které děti použijí při dalším studiu i v běžném životě.

HODNOTY A POSTOJE

Děti se učí v souvislostech, díky tomu se učí postupně oceňovat práci našich předků, sílu a inteligenci přírody.

SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE

Učíme děti komunikovat s lidmi mimo rodinu a školu. Vedeme děti k aktivnímu zájmu o problémy ve svém okolí a hledání řešení.

Třídy jsou plné moderních pomůcek, které podporují děti v poznávání a učení. Vážíme si jedinečnosti každého dítěte. Podporujeme samostatnost, sebedůvěru a respekt. Staráme se o to, aby děti trávily hodně času venku.

 • Děti při práci využívají důmyslné pomůcky,
  díky kterým všemi smysly postupně a do hloubky chápou probíranou látku. Jsou to např. montessori pomůcky, hudební pomůcky apod.
 • Děti pracují ve věkově smíšených třídách.
  Každé dítě je jedinečné, rozvíjí své silné stránky, zdokonaluje se při pomoci ostatním a učí se od ostatních to, co by pro něj bylo těžké pochopit bez pomoci.
 • Učí se nejen znalostem, ale i sociálním dovednostem.
 • Děti nejsou omezovány zvoněním.
  Pracují v dopoledním a odpoledním pracovním cyklu a krátkou pauzu si udělají právě tehdy, když ji potřebují. Dokážou se díky tomu soustředit na velké projekty a stihnou před obědem vyběhnout ven.
 • O přestávkách a v odpolední družince tráví čas na  školní zahradě.

Chcete vědět, co se u nás děje a kam vyrážíme v rámci výuky?
Podívejte se naše měsíční plány

Jak to u nás vypadá?

Líbí se vám náš přístup?

Kontaktujte nás nebo se k nám přijďte podívat.

jana.svobodova@skolaletokruh.cz

+420 603 172 066

© 2022 Základní škola Letokruh | O škole | Co nabízímeAktualityKontakt

IČO 02584735, IZO 69 100 61 72

ZŠ Letokruh spolupracuje s městem Brno na projektu MAPII