KROUŽKY

Rádi bychom vám nabídli nový odpolední kroužek. Jde o Kreativní odpoledne ARCHITEKTURY.  Tematicky se bude zabývat bydlením, městu. Děti budou pracovat s médii, kresbou a tvorbou modelů.
Skupinová i individuální výuka hry na flétnu, klavír, zpěv a trombon
Kroužek zdokonalí estetické vnímání a cítění, povzbudí kreativitu a fantazii, rozvine manuální činnost, řemeslné dovednosti a koncentraci. Děti si odnesou umělecky hodnotné výrobky vytvořené podle jejich představ, osvojí si proces výroby keramiky a různé techniky (modelování, glazování atd.)
Kroužek nabídne dětem mnoho nových informací a poznatků o přírodě a životním prostředí. Poučí děti o našem světě prostřednictvím jejich vlastního bádání a přemýšlení, seznámí je zábavnou formou s fungováním přírodních jevů a se základy ekologie. Nabídne venkovní vzdělávací aktivity, pozorování, výtvarnou činnost.

Líbí se vám náš přístup?

Kontaktujte nás nebo se k nám přijďte podívat.

jana.svobodova@skolaletokruh.cz

+420 603 172 066

© 2022 Základní škola Letokruh | O škole | Co nabízímeAktualityKontakt

IČO 02584735, IZO 69 100 61 72

ZŠ Letokruh spolupracuje s městem Brno na projektu MAPII