INFORMACE ZE ŠKOLY PRO STÁVAJÍCÍ RODIČE

ŠKOLA ONLINE

Škola online  je moderní školní informační systém.

Výhody pro rodiče a děti:

  • Hodnocení - Škola OnLine je moderní žákovskou knížkou, ve které se Vám na jednom místě vypisují všechna hodnocení.
  • Docházka - Jako rodiče máte okamžitý přehled o docházce svých dětí, absence svých dětí skrze Školu OnLine i omlouváte.
  • Rozvrh - Díky osobnímu kalendáři máte vždy aktuální přehled o všech změnách v rozvrhu. Na jednom místě vidíte školní akce a odpadlé hodiny. Se Školou OnLine Vám zkrátka nic neuteče.
  • Výukové materiály - Učitel má možnost přímo do rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Žák se tak jednoduše můžete vrátit k tématu poslední hodiny, připravit se na test či zkoušení nebo si jen rozšířit své obzory.
  • Komunikace - Potřebujete něco důležitého sdělit vyučujícímu? Se Školou OnLine nemusíte složitě hledat e-mail na webových stránkách školy. Stačí jen zvolit vyučujícího a napsat mu text zprávy. Během okamžiku si informace najde svého adresáta.

Ředitelství školy využívá systém k hodnocení školy a vyplňování výkaznictví.

Škola OnLine je systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace. V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

SDÍLENÝ DISK

Slouží rodičům pro sdílení informací mezi učitelem a rodičem a mezi rodiče navzájem. Obsahuje důležité dokumenty, které mají rodiče neustále k nahlédnutí, informace k plánovaným akcím (Rodičovské sněmy, zahradní brigády). Rodiče mají možnost zde sdílet své tipy, doporučení, které mohou pedagogové využít.

Pro vstup do této sekce je nutné přihlášení Vašeho e-mailu kontaktní osobou základní školy. Pokud se Vám přihlášení nedaří, kontaktujte ředitelku školy. Děkujeme za pochopení.