O ŠKOLE

Základní škola Letokruh byla založena v roce 2014. Poskytujeme úplné základní vzdělání s důrazem na osobnostní rozvoj, studijní dovednosti, spolupráci a individuální přístup. V každém ročníku základní školy je jedna třída s kapacitou 13 žáků.

KONCEPCE ŠKOLY LETOKRUH

TÝM ŠKOLY LETOKRUH

DOKUMENTY A ZÁKLADNÍ INFO