AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

RODIČE VÍTÁNI

Zavedenou značkou Rodiče vítáni se mohou na svých dveřích pyšnit všechny školy, které jsou vstřícné při komunikaci s rodiči. Letokruh se nyní stane také registrovanou školou, která může hrdě předložit výčet otevřené komunikace, na které si zakládá.

Co to znamená, být registrován v této značce? Ve škole, která se snaží být školou otevřenou, panuje mezi rodiči a učiteli důvěra i partnerství. Základním předpokladem je, že dobré vztahy mezi rodinou a školou vedou ke spokojeným žákům a jejich dobrým výsledkům.

Letokruh splňuje víc než jen základní kritéria:

 • Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin. U vstupních dveří je viditelně umístěn označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy vpustí pověřená osoba.
 • Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy. Rodiče mají možnost si aktuální kontakty dohledat ve školním informačním systému.
 • Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje. Rodiče mají tyto informace dostupné v IS. Každý měsíc jsou také k dispozici měsíční plány
 • S rodiči komunikujeme partnerským způsobem. Vážíme si jich a proto si zakládáme na rovnocenném partnerském vztahu.
 • Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči.
 • Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.
 • Informační tabule o značce Rodiče vítáni bude viditelně umístěna u vstupu do školy.
 • Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme přitom na potřeby dětí i rodičů.
 • Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče.
 • Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel–dítě–rodič (tripartity).
 • Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.
 • Nabízíme rodičům konzultace naší výchovné poradkyně.
 • Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování.
 • Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem.
 • Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli.
 • Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím.
 • Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání (Rodičovské sněmy).
 • Pořádáme „kurikulární odpoledne“, v nichž rodičům vysvětlujeme, co, jak a proč ve škole učíme (Rodičovské sněmy).