AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

Zvířata v zimě

Minulý měsíc se děti z 1L zabývaly zvířaty v zimě. Začaly pozorováním ptáků, určováním druhů a jejich výtvarným ztvárněním. Děti si také vyrobily svá krmítka. Poté se učily o zvířatech, která žijí v našich lesích. Zjišťovovaly, která zvířata se ukládají k zimnímu spánku a kterých stopy lze najít v přírodě. Vypravili jsme se do obory Holedná, psali, četli, počítali a učili se básničky o zvířatech v zimě. Díky zvířatům a aktivitám o nich jsme zimu krásně přečkali a teď již hurá do jara!:)