AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

Vyjádření ke stávce škol, která proběhne 27. 11.

Vážení rodiče,

jistě Vám neunikla informace o stávkové pohotovosti, kterou plánují školské odbory na pondělí 27. listopadu, a do níž se údajně chystá zapojit více než polovina základních škol napříč celou Českou republikou. Primárním (zdaleka ne však jediným) důvodem k tomuto kroku jsou chystané škrty v rozpočtu na školství pro rok 2024, které jsou pro většinu škol neakceptovatelné.

Přestože se naše škola rozhodla do samotné stávky nezapojit, neboť pro nás, jakožto soukromý subjekt, nejsou tyto chystané změny natolik zavazující, abychom přikročili k podobně radikálnímu řešení, rádi bychom alespoň touto cestou vyjádřili podporu zúčastněným školám v jejich počínání a zároveň i nesouhlas s nekoncepčními kroky ministerstva školství, jimiž školám a jejich učitelům často znemožňuje posouvat se směrem k modernějšímu a kvalitnějšímu vzdělávání.

Pevně věříme, že tak zásadní akt, jakým stávka takového rozsahu bezesporu je, pomůže rozhýbat rigidní byrokracii a požadavky ze strany škol budou nejen vyslyšeny, ale i zapracovány do dalších kroků směrem ke zkvalitnění výuky, kterou tyto školy dětem tak neúnavně poskytují.