Školné

Výše měsíčního školného

Bližší informace o výši školného na školní rok 2022/2023 vám poskytne ředitelka školy Mgr. Jana Svobodová

Školné pokrývá:

  • výuku a možnost mít dva pedagogy ve třídě s nízkým počtem žáků
    běžné školní potřeby a speciální pomůcky
  • družinu s volnou hrou, kreativními činnostmi a společnými hrami (denně do 16:45)
  • jednou týdně expedici do přírody, nebo výlet za kulturou či poznáním do města

Školné nepokrývá:

  • kroužky
  • stravné

Jak se školné hradí:

Školné se hradí způsoby vymezenými ve smlouvě o vzdělávání, převodem na účet školy. 

Proč se platí školné, když má škola nárok na státní dotace?

Státní dotace jsou kalkulované na počet 25-30 žáků ve třídě a větší počet tříd. Tím pádem má klasická základní škola celkově vyšší příjmy a nižší fixní výdaje. Letokruh má třídy s nižším počtem žáků. Z toho důvodu není škola financovatelná pouze ze státních příspěvků, ale podílejí se na financování jejího provozu i rodiče.