Školné

Výše měsíčního školného je 4 800 Kč.

Sourozeneckou slevu ve výši 1 000 Kč z měsíčního školného poskytujeme pouze staršímu sourozenci.

Školné pokrývá:

  • výuku a možnost mít dva pedagogy ve třídě s nízkým počtem žáků
    běžné školní potřeby a speciální pomůcky
  • družinu s volnou hrou, kreativními činnostmi a společnými hrami (denně do 16:45)
  • jednou týdně expedici do přírody, nebo výlet za kulturou či poznáním do města

Školné nepokrývá:

  • kroužky
  • stravné

Jak se školné hradí:

Školné se hradí způsoby vymezenými ve smlouvě o vzdělávání, převodem na účet školy. Je možno zvolit jednorázovou platbu, platbu ve dvou splátkách nebo si domluvit individuální splátkový kalendář.

Proč se platí školné, když má škola nárok na státní dotace?

Státní dotace jsou kalkulované na počet 25-30 žáků ve třídě a větší počet tříd. Tím pádem má klasická základní škola celkově vyšší příjmy a nižší fixní výdaje. Letokruh má třídy s nižším počtem žáků. Z toho důvodu není škola financovatelná pouze ze státních příspěvků, ale podílejí se na financování jejího provozu i rodiče.