AKTUÁLNĚ: Přijímáme žáky na 2. stupeň ZŠ pro školní rok 2023/2024 >> VÍCE INFO

KROUŽKY

Výtvarný ateliér v sobě kombinuje prvky základní umělecké školy – učíme se základy kresby, malování, perspektivy, i odkazy k dějinám umění.

>> VÍCE INFORMACÍ

Elektrokroužek

Cílem kroužku je rozvíjet v dětech zájem o elektrotechniku, fyziku, kutilství a technické dovednosti obecně. Děti by se seznamovaly S vybranými fyzikálními jevy, které stojí za fungováním běžných věcí okolo nás. Náměty na projekty: elektronický zvonek, stejnosměrný elektromotor, krystalka, krokový motor a spoustu dalších.

Kroužek keramiky

Kroužek zdokonalí estetické vnímání a cítění, povzbudí kreativitu a fantazii, rozvine manuální činnost, řemeslné dovednosti a koncentraci. Děti si odnesou umělecky hodnotné výrobky vytvořené podle jejich představ, osvojí si proces výroby keramiky a různé techniky (modelování, glazování atd.)

Přírodovědec

Kroužek nabídne dětem mnoho nových informací a poznatků o přírodě a životním prostředí. Poučí děti o našem světě prostřednictvím jejich vlastního bádání a přemýšlení, seznámí je zábavnou formou s fungováním přírodních jevů a se základy ekologie. Nabídne venkovní vzdělávací aktivity, pozorování, výtvarnou činnost.

Individuální výuka hry na klavír

Líbí se vám náš přístup?

Kontaktujte nás nebo se k nám přijďte podívat.

jana.svobodova@skolaletokruh.cz

+420 603 172 066

© 2022 Základní škola Letokruh | O škole | Co nabízímeAktualityKontakt

IČO 02584735, IZO 69 100 61 72

ZŠ Letokruh spolupracuje s městem Brno na projektu MAPII