Výuka prožitkem - kurz pro dospělé

Praktický kurz s Montessori pedagogikou a jejími pomůckami proběhl v Letokruhu ve školním roce 2014/2015.

Kurz je určen zejména rodičům, prarodičům, stávajícím i budoucím učitelům a všem, kteří jsou otevření novému myšlení a postojům ve výchově a vzdělávání.

Během osmi večerů se účastníci seznámí a prožijí cesty ke svobodné výchově sebevědomého, samostatného a šťastného dítěte s vnitřní motivací ke vzdělávání. Prakticky se také seznámí s pomůckami Montessori pedagogiky.

Kurz staví na těchto hodnotách a formách práce:

 • podpora individuálního rozvoje člověka
 • spolupráce ve skupině
 • schopnost přemýšlet je cennější než vědět
 • umět si v životě poradit
 • respekt, úcta a tolerance
 • zodpovědnost za vlastní chování a rozhodování – svobodná volba

Dobrý učitel má tu sílu přivést žáka ke zdravému přesvědčení, že především on sám rozhoduje o svém budoucím životě. Správný přístup k žákům vede k naplnění jejich plného potenciálu, jsou ukotvenými, vnitřně sebejistými jedinci, kteří jsou schopni i po ukončení školy nadále rozvíjet svou osobnost a být v životě šťastní. Tohoto jsou děti schopny dosáhnout, když osvobodíte jejich mysl. Nejdůležitější ze všeho je jejich radost ze života a jeho poznávání. Dítě je náš rovnocenný partner.

„Zkušenosti a smyslové vnímání jsou učením.“
„Smyslové vnímání vytváří základ porozumění, z něhož se vyvíjí koncepty a myšlení.“
„Prostředí bohatá na smyslové vjemy jsou příkazem k tomu, aby se děti mohly učit.“

M.Montessori

S kým?

 • Kurz povedou dvě zkušené lektorky a dlouholeté kolegyně ze ZŠ Gajdošova v Brně - Židenicích PaedDr. Dagmar Bulová a Mgr. Lenka Poulová.
 • Obě lektorky budou účastny všech osmi lekcí kurzů.

Dagmar Bulová

je pedagožka s dlouholetou praxí, která se od roku 1991 zabývá alternativními metodami vzdělávání (posledních 10 let metodou Montessori). Zná důvěrně rodinné prostředí menší vesnické školy, kde po roce 1991 působila jako ředitelka; městské školy, kde působí v současnosti, ale i prostředí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučovala budoucí pedagogy na katedře českého jazyka. V Praze absolvovala akreditovaný kurz Montessori pro výuku na 1. stupni ZŠ. Má spoustu nádherných prožitků a zkušeností nejen s projektovým vyučováním, o které by se s vámi i dětmi chtěla podělit. V současné době učí v Montessori třídě na ZŠ Gajdošova v Brně - Židenicích.

"Děti nevěnují pozornost tomu, co říkáme, ale plně vnímají naše konání a prožívání. Ubezpečujme děti, že i to, co se nám hned nepodaří, je v životě moc důležité, ukazujme jim cestu vlastním příkladem, dejme jim důvěru, umožněme jim od nejútlejšího věku svobodné rozhodování a budeme překvapeni jejich obrovským potenciálem a zodpovědným přístupem."

Lenka Poulová

je třídní učitelkou - průvodkyní pro 1. - 2. třídu školního roku 2014/15 ZŠ Letokruh. Pochází z Klatov, od roku 2002 žije v Brně. Vysokou školu pedagogickou studovala v Českých Budějovicích a v Plzni, v Praze absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogiky, prošla kurzem Respektovat a být respektován a účastní se hravých seminářů Intuitivní pedagogiky. Před nástupem do Letokruhu učila v Montessori třídě na ZŠ Gajdošova v Brně - Židenicích, kam plynule přešla po roční zkušenosti z Montessori MŠ Sluníčko. Děti vedla od první do páté třídy. Dodnes se setkává s dětmi i jejich rodiči. Na roli učitele se dívá za léta svého učení už úplně jinak, baví ji improvizovat, přizpůsobovat program dětem, tvořit a hrát si.

„Vyzkoušela jsem si mnoho způsobů práce s dětmi, ať to bylo na běžné základní škole, ve školce a škole s Montessori pedagogikou, na letních táborech, pobytech pro děti a rodiče...a zjistila jsem, že vše co baví mě, baví i děti. Tam kde je mé nadšení, přijde i nadšení dětí. Také je prima pozorovat, co přinášejí děti. I jejich nadšení je nakažlivé :-). To co najdeme v sobě je ten správný hnací motor. A proto se ráda dívám a hledám s dětmi to, co je zajímá, láká, přitahuje a společně pak objevujeme mnoho nového.“

Co budeme dělat?

V příjemném a přátelském prostředí kurzu se seznámíte s možnostmi výuky a různými způsoby práce na 1. stupni základní školy. Vyzkoušíte si práci s prověřenými pomůckami pro češtinu, matematiku, prvouku a další předměty. Dozvíte se, jak může fungovat škola, ve které se neznámkuje, ani nesoutěží a děti si s učiteli jako svými partnery tykají. Lektorky vám předvedou běžné výstupy svých žáků, kteří svými vyjadřovacími schopnostmi a samostatností v myšlení i jednání mnohdy strčí do kapsy leckterého maturanta...

Jednotlivé lekce kurzu nejsou koncipovány jako přednášky, účastníci se mohou podle svého rozhodnutí zapojit do prožitkových aktivit a vyzkoušet si práci s pomůckami.

Kdy?

 • vždy v pondělí od 18 do 21 hod. v prostorách ZŠ Letokruh a ZŠ Gajdošova:                                                                     

       24.11. 2014 - ZŠ Letokruh                       5.1. 2014 - ZŠ Gajdošova

       1.12. 2014 - ZŠ Gajdošova                      19.1. 2014 - ZŠ Letokruh

       8.12. 2014 - ZŠ Gajdošova                      26.1. 2014 - ZŠ Letokruh

      15.12. 2014 - ZŠ Gajdošova                     2.2. 2014 - ZŠ Letokruh

Cena kurzu?

 • 2 800 Kč za 8 lekcí trvajících každá 3 hodiny (tj. 350 Kč za jeden večer)
 • Kurzovné je třeba uhradit na účet 2800648998/2010 (Fio banka). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a kurz, na který se přihlašujete.
 • V případě nemoci nebo jinak předem omluvené absence se kurzovné nevrací, lekci je však možné nahradit po předchozí domluvě v následujícím cyklu kurzu v dalším pololetí téhož školního roku.

V případě zájmu, prosím, vyplňte předběžnou přihlášku níže, kapacita je omezená.

 • Přihláška je závazná po uhrazení kurzovného na účet 2800648998/2010 (Fio banka). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a kurz, na který se přihlašujete.
 • Kapacita kurzu Výuky prožitkem je 21 dospělých.


Pokud máte jakékoliv dotazy, pište na katerina.bukovjanova@skolaletokruh.cz, tel. 778 027 994.