Tělocvik

Výuka tělocviku je zajištěna dvěma způsoby: v rámci lesních dnů a blokovou výukou v sokolovně TJ Sokol Brno Řečkovice. Tělocvična je dobře vybavená nářadím a různými sportovními pomůckami, děti si tak můžou vyzkoušet různorodé sportovní aktivity.
 
Co sebou do tělocičny:
- pohodlné sportovní oblečení
- čisté sportovní boty s bílou podrážkou (můžou být tenisky i cvičky)
- svačinu a lahev s pitím
 
Na co je dobré dále myslet:
- sepnout delší vlasy do culíku
- nenosit šperky, zejména řetízky, náramky, dlouhé náušnice
 
Rozvrh výuky tělocviku pro školní rok:
  • I. L (první a druhý ročník): vždy v pátek od 8h30 do 10h00. Žáci odchází ze školy do sokolovny vždy společně s pedagogem v 8,30.
  • II. L (třetí a čtvrtý ročník): liché týdny v pátek od 10h30 do 12h00 (v sudé týdny ve stejném čase výuka informatiky), první tělocvik v pátek 13. 9. 2019
  • III.L (pátý a šestý ročník): sudé týdny v pátek od 10h30 do 12h00 (v liché týdny ve stejném čase výuka informatiky), první tělocvik v pátek 6. 9. 2019
 
V případě výuky tělocviku venku dostanou rodiče včas informaci o potřebném vybavení na ven od pedagogů.
 
Výuku tělocviku zajišťuje tělocvikář (a družinář) Honza Sobota (jan.sobota@skolaletokruh.cz) ve spolupráci s třídními učitelkami.