Slavnosti

Školní slavnosti jsou pro děti, rodiče i pedagogy příležitostí, jak se zastavit, potkat se a společně vychutnat si slavnostní okamžik, strávit příjemný čas u společného díla, navázat na tradice a prožít si jejich význam pro náš každodenní život.
 
Velmi vítáme zapojení rodičů do přípravy a organizace slavností a jejich spolupráci s pedagogy. Koordinaci příprav má na starosti kruh slavností vedený Martinem Šíblem.
 
Níže najdete seznam termínů slavností, na kterých se budeme potkávat v tomto školním roce.
 
Pokud již teď víte, že se chcete zapojit, ozvěte se prosím koordinátorovi kruhu slavností, Martinu Šíblovi (martin(at)martinsibl.cz).
 
V několikatýdenním předstihu před každou slavností budou všichni rodiče znovu osloveni mailem s pozváním ke spolupráci.
 
 
Co budeme ještě slavit do léta:
 
Masopustní veselice - čtvrtek 28. února 2019
 
Svatojánská slavnost - výlet do blízkého okolí spojený s přespáním dětí i rodičů (kdo má možnost) - z pondělí 24. 6. na úterý 25. 6. 2019.