Přijímáme nové žáky do 6. třídy pro školní rok 2019/20 na doplnění ročníku

Jsme malá inovativní škola s přátelskou atmosférou, která vzdělává děti již pátým rokem. Děti pracují ve věkově smíšených skupinách pod vedením zkušených pedagogů. Samozřejmostí je v naší škole otevřená komunikace a partnerský a férový přístup. 
 
 

 

Proč právě k nám?

    • bloková výuka s důrazem na souvislosti a mezipředmětové vazby
    • navýšená hodinová dotace pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů
    • vícedenní tematické expedice s výstupy do společenskovědních, přírodovědných i uměleckých předmětů
    • práce v projektech s využitím a prezentací získaných znalostí a dovedností
    • podpora vlastní zodpovědnosti a proaktivního přístupu k učení
    • vlastní index, se kterým žáci pracují každý den (obsahuje přehled zvládnutých témat, znalostí, dovedností a vypracovaných projektů)
    • průběžná zpětná vazba mapující pokroky ve vzdělávání (formativní hodnocení) 
    • malý kolektiv (maximálně 12 dětí ve třídě)
 • bloková výuka s důrazem na souvislosti a mezipředmětové vazby
 • navýšená hodinová dotace pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů
 • vícedenní tematické expedice s výstupy do společenskovědních, přírodovědných i uměleckých předmětů
 • práce v projektech s využitím a prezentací získaných znalostí a dovedností
 • podpora vlastní zodpovědnosti a proaktivního přístupu k učení
 • vlastní index, se kterým žáci pracují každý den (obsahuje přehled zvládnutých témat, znalostí, dovedností a vypracovaných projektů)
 • průběžná zpětná vazba mapující pokroky ve vzdělávání (formativní hodnocení) 
 • malý kolektiv (maximálně 12 dětí ve třídě)
 • důraz na spolupráci a dobré klima ve třídě
 

Přijímací řízení

 • Zájemce o přestup rádi přivítáme v Letokruhu ve středu 5. června 2019 od 9.00 h.
 • Na příjímací řízení je potřeba se předem přihlásit do 3. června 2019.
 
 
 

Co s sebou?

 • žákem vypracovaný poster na téma: Co mě zajímá, čemu se nejraději věnuji a proč?
 • poslední dvě vysvědčení ze stávající školy
 

Co vás čeká

 • Rodiče – rozhovor se zástupci vedení školy
 • Děti – krátká 10 minutová prezentace k vytvořenému posteru; vytvoření krátkého textu (příběh, esej, článek) na zadané téma; několik logických úloh z matematiky

 

> Online přihláška na přijímací řízení

 

Školné

 • 4.600 Kč/měsíc, hrazeno 12 měsíců školního roku;
 • zahrnuje výuku, základní učební materiály a pomůcky, vstupné na externí akce do 150 Kč/žák/měsíc;
 • nezahrnuje náklady na stravování a kroužky.
 
S rodiči podepisujeme smlouvu o vzdělávání, kterou dostanete dopředu k náhledu. V případě přijetí ke studiu je potřeba do 30. 6. složit zálohu na školné ve výši 9.200 Kč na účet školy. 
 

Máte jakékoliv dotazy?

 
Volejte nebo pište: info@skolaletokruh.cz, 739 312 666 - Barbora Pelánková, asistentka ředitelky