Montessori škola

Z principů Montessori pedagogiky nás v ZŠ Letokruh inspirují zejména tyto:

 

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Učitelé v naší škole přistupují k dětem jako jejich průvodci a rádci na cestě za poznáním a objevováním.

Senzitivní období - období zvýšené vnímavosti

Dítě během svého vývoje prochází jednotlivými senzitivními obdobími, kdy má chuť se věnovat konkrétní činnosti a zároveň schopnost zdokonalovat se v této činnosti velmi snadno a navíc s trvalými výsledky. Malý počet dětí ve třídě a individuální přístup nám umožňuje tato vývojová období respektovat a podporovat.

Práce s chybou

Děti jsou vedeny k pozitivnímu chápání vlastních chyb, jako přirozeného procesu učení, jako ukazatele, co je ještě třeba procvičit nebo zopakovat. Mají vždy možnost zkontrolovat si správnost svého řešení, případné chyby odhalit a opravit.

Celostní učení

Každodenní pobyt v přírodě podporuje vzájemné propojení tělesné a duševní aktivity, které se kladně promítá i do procesu učení.

Využití Montessori pomůcek

Při výuce se děti budou setkávat také s řadou speciálně vyvinutých Montessori pomůcek. Ty usnadňují pochopení nových jevů, a výrazně přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. A navíc práce s nimi děti (i rodiče) opravdu baví.

Montessori školy v Brně

Montessori třídy na Základní škole a Mateřská škole Brno

Pastviny 70, Brno

Montessori třídy na Základní škole GAJDOŠOVA

Gajdošova 3, Brno