Lesní škola

Co je to lesní pedagogika?

Lesní pedagogika je hnutí, které vyzdvihuje důležitost soužití dětí s přírodou. V naší zemi se tento proud prosadil především v podobě lesních školek, které vznikly na poptávku rodičů po změně v předškolním vzdělávání a fungují podle principu „venku za každého počasí a bez plotů a zdí“. Dále je lesní pedagogika realizována v některých centrech environmentální výchovy, spíše jako doplněk klasické školní docházky a jako volnočasová aktivita. V jiných evropských zemích (Skandinávské země, Velká Británie, Německo) prvky lesní pedagogiky běžně tvoří součást vzdělávacího programu i na základních a středních školách, kdy se zpravidla část výuky realizuje v lese či v jiném přírodním prostředí.

Přestože podoby a formy výuky dětí v přírodním prostředí jsou různorodé, zásadním principem je nabídnout dětem příležitost rozvíjet schopnosti jako sebedůvěra, odolnost a vědomí vlastní účinnosti v přirozeném prostředí lesa. Cílem lesní pedagogiky u mladších školních dětí je rozvíjet jejich zvědavost a chuť poznávat všemi smysly, jejich samostatnou schopnost pobytu v přírodě, jejich prostorovou orientaci i motoriku obecně.

Co to konkrétně znamená v naší škole?

Základní škola Letokruh považuje přírodu za nejpřirozenější prostředí pro pobyt dětí. Chceme, aby se naše děti již teď učily úctě a ohleduplnosti ke všemu živému. V rámci vzdělávacího programu budeme využívat tyto prvky:

  • Pravidelně budou probíhat lesní dny, kdy celá výuka bude probíhat venku. Děti se budou učit v přírodě a jejím prostřednictvím, ne pouze o přírodě nad knihou. Mimoto mohou v lese dobře rozvíjet i svoji hbitost, sílu, sebedůvěru a pocit sounáležitosti s ostatními.
  • Intuitivní pedagogiku a učení zkušeností přejímáme jako dobré vzdělávací principy. Dítě se mnoho naučí, pokud je proces učení posílený jeho zájmem a inspirujícím prostředím a pokud má možnost experimentovat.
  • Rukodělné činnosti, péče o rostliny a půdu a pozorování živočichů v závislosti na ročním období.
  • Děti se naučí, jak o prostředí v němž žijí podle svých možností pečovat a vážit si jej. Toto vnímáme jako základní smysl environmentální výchovy

 

Pro další informace o lesní pedagogice:

Web Asociace lesních mateřských škol v ČR

www.forestschools.com

www.sharingnature.com