Zápis žáků do 1. ročníku

pro školní rok 2021/2022

Zápis v ZŠ Letokruh bude dne 7. - 9. dubna 2021.

Máte doma budoucího prvňáčka?

Tak se už jistě těšíte na dubnový zápis do základní školy. Pokud si s některými otázkami nevíte rady, rádi Vám dotazy zodpovíme telefonicky.

Podmínky k zápisu:

  • odeslaná Žádost k přijetí k základnímu vzdělávání na email info@skolaletokruh.cz

U zápisu vyžadujeme předložit tyto doklady:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče
  • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze rodičů cizinců mimo EU)
  • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
  • žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení PPP a odborného lékaře (týká se pouze dětí s odkladem)
  • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete stáhnout zde:

Rádi byste se podívali k nám do školy?

Náslechy v 1. L třídě je možné si individuálně domluvit s třídní učitelkou Martinou Heyerovou, martina.heyerova@skolaletokruh.cz.

Uvažujete o odkladu? Co máte pro to udělat?

V případě, že pochybujete o dostatečné připravenosti vašeho dítěte, je potřeba ještě před zápisem navštívit Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) v Brně Černých Polích, Kohoutova 4, která je partnerským pracovištěm pro naši školu. PPP vyhodnotí školní zralost dítěte a doporučí rodičům nejvhodnější řešení. Do PPP je potřeba se předem objednat, má i dvouměsíční čekací objednací lhůty.

Co očekávat od zápisu?

Nutností zápisu je součinnost zákonného zástupce. Dítě se zápisu zúčastnit nemusí, přesto tuto cestu vřele doporučujeme. Pro děti je vstup do školních let velkou událostí a účast na zápise pak i milou vzpomínkou. 

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat a zbytečně se z něho nervovat. Lepší je pojmout  tento důležitý den jako slavnostní, na který bude dítě rádo vzpomínat. V den zápisu si udělejte více času, ať vše proběhne bez stresu a tento výjimečný den si společně hezky užijte.

Ujistěte také svého budoucího prvňáčka, že se nemusí ničeho bát, že má Vaši maximální podporu. I tak se možná dostaví nějaká nervozita a nemusí předvést vše, co doopravdy zvládá a umí. Vysvětlete mu, že samotný zápis není žádná velká zkouška toho, co dítě umí nebo neumí a určitě se při něm nerozhoduje o přijetí či nepřijetí.

Zápis bude probíhat rozhovorem mezi rodiči a vedením školy a také mezi vaším dítětem a pedagogem. Společně s Vámi můžeme u zápisu sledovat komunikativnost dítěte, kvalitu jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod. V důsledku epidemiologických opatření může probíhat on-line.

Rezervace termínů probíhá zde:

https://zakladni-skola-letokruh.reenio.cz/cs/

Při vytváření rezervace vám bude vygenerován unikátní kód, který si uschovejte. Kód bude použit při zveřejňování výsledků zápisu.

Kritéria přijetí:

  • Soulad s filosofií školy,
  • přednost mají děti, které mají ve škole sourozence,
  • při rovnosti kandidátů rozhoduje los.