Přijímání dětí a zápis

Přestup v průběhu roku

Přemýšlíte o změně školy? Zvažujete přestup do Letokruhu? V současné době je možný přestup dětí 5. a 6. ročníku. V 1. ročníku máme poslední jedno volné místo pro chlapce.

V případě zájmu nás kontaktujte

Náhledy ve výuce

Nejlepší představu o tom, jak Letokruh funguje, získáte osobní návštěvou a náhledem ve výuce. Náhledy umožňujeme v měsících listopad-květen. Po předchozí domluvě jste u nás vítáni. Pro konkrétní termín návštěvy nás prosím kontaktujte.

Den na zkoušku

Zájemcům o přestup do Letokruhu nabízíme možnost vyzkoušet si, jak to u nás funguje.

Přijímání dětí na 2. stupeň

Přijímáme nové žáky do 6. třídy pro školní rok 2020/21 na doplnění ročníku

Proč právě k nám?

  • bloková výuka s důrazem na souvislosti a mezipředmětové vazby
  • navýšená hodinová dotace pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů
  • vícedenní tematické expedice s výstupy do společenskovědních, přírodovědných i uměleckých předmětů
  • práce v projektech s využitím a prezentací získaných znalostí a dovedností
  • orámcování výuky dle montessori filozofie
  • podpora vlastní zodpovědnosti a proaktivního přístupu k učení
  • vlastní index, se kterým žáci pracují každý den (obsahuje přehled zvládnutých témat, znalostí, dovedností a vypracovaných projektů)
  • průběžná zpětná vazba mapující pokroky ve vzdělávání (formativní hodnocení)
  • malý kolektiv (maximálně 12 dětí ve třídě)
  • důraz na spolupráci a dobré klima ve třídě

Máte zájem o přestup nebo se chcete na cokoliv zeptat? Ozvěte se nám