Přijímání dětí a zápis

Přestup do vyšších ročníků

Přemýšlíte o změně školy? Zvažujete přestup do Letokruhu?

Na školní rok 2021/2022 máme volné místo pro 3 děti do 4. ročníku a 3 děti do 5. ročníku.

Vzhledem k úspěšně složeným přijímacím zkouškám našich žáků na víceletá gymnázia je také možný přestup dětí na druhý stupeň.

V případě zájmu nás kontaktujte

Náhledy ve výuce

Nejlepší představu o tom, jak Letokruh funguje, získáte osobní návštěvou a náhledem ve výuce. Náhledy umožňujeme v měsících listopad-květen. Po předchozí domluvě jste u nás vítáni. Pro konkrétní termín návštěvy nás prosím kontaktujte.

Den na zkoušku

Zájemcům o přestup do Letokruhu nabízíme možnost vyzkoušet si, jak to u nás funguje.


Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Proč právě k nám?

  • bloková výuka s důrazem na souvislosti a mezipředmětové vazby
  • navýšená hodinová dotace pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů
  • vícedenní tematické expedice s výstupy do společenskovědních, přírodovědných i uměleckých předmětů
  • práce v projektech s využitím a prezentací získaných znalostí a dovedností
  • využití didaktiky Marie Montessori
  • podpora vlastní zodpovědnosti a proaktivního přístupu k učení
  • vlastní index, se kterým žáci pracují každý den (obsahuje přehled zvládnutých témat, znalostí, dovedností a vypracovaných projektů)
  • průběžná zpětná vazba mapující pokroky ve vzdělávání (formativní hodnocení)
  • malý kolektiv (maximálně 12 dětí v ročníku)
  • důraz na spolupráci a dobré klima ve třídě

Máte zájem o přestup nebo se chcete na cokoliv zeptat? Ozvěte se nám