Výuka hry na ukulele

Lekce zajišťuje Tom Borovička a probíhají každý pátek od 12h30 do 15h30 v prostorách školy. Výuku provádí Tereza Marečková.