Vědomý řečník (18. – 19. května 2019)

Rádi byste hovořili sebe-vědomě, s lehkostí a radostí před publikem?

Na tomto kurzu zjistíte, že Vás veřejné vystupování může bavit. Vědomý řečník je v maximální možné míře praktický. Důraz je kladen na tréning, sebereflexi a práci se zpětnou vazbou.  Kurz probíhá v bezpečném a přátelském prostředí za využití metod zrychleného učení a s respektem k potřebám a individualitě každého účastníka. Efektivita učení je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 8 účastnících.

Na tomto kurzu se naučíte:

  • Jak zvolit téma, obsah a strukturu řeči;
  • Jak zvládat nervozitu a zapřahat emoce;
  • Jak navázat a udržet kontakt s publikem;
  • Jak být autentický a přesvědčivý;
  • Jak používat své tělo, hlas a dech.

S kým?

Kurz povede Ing. Radim Kudělka - zkušený lektor a komunikační expert.

Více informací o kurzu a přihlášky