Vědomá komunikace (23.–24. března)

Chcete se cítit dobře v mezilidských vztazích, doma i v práci? Přejete si, aby Vaše vztahy kvetly? Věnujte si čas a naučte se vědomě naslouchat, tvořivě odpovídat, řídit své emoce a přitom být sami sebou.

Na tomto kurzu se naučíte:

  • zastavit se, vytvořit si vnitřní prostor a vědomě naslouchat;
  • vymezit své hranice (říkat ne) a přitom zůstat laskavý (asertivita);
  • naladit se na partnera v komunikaci, pracovat vědomě s postojem (umění empatie);
  • kultivovat své emoce v náročných situacích (první emoční pomoc);
  • vést svoji pozornost a pěstovat ve vztahu to dobré (ocenění).

Kurz probíhá v bezpečném a přátelském prostředí s respektem k potřebám a individualitě každého účastníka.  Důraz je kladen na prožitek, sebereflexi a rozvoj praktických dovedností pro každodenní život. 

Efektivita učení je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 10 účastnících.

S kým?

Kurz povede Ing. Radim Kudělka - zkušený lektor a komunikační expert.

Více informací o kurzu a p řihlášky