Vědomá komunikace – umění mezilidských vztahů

Chcete se cítit dobře v mezilidských vztazích, doma i v práci? Přejete si, aby Vaše vztahy kvetly? Věnujte si čas a naučte se vědomě naslouchat, tvořivě odpovídat, řídit své emoce a přitom být sami sebou. Tento jedinečný kurz efektivně a systematicky rozvíjí schopnosti a dovednosti účastníků kurzu:

 • zastavit se, vytvořit si vnitřní prostor a vědomě naslouchat
 • naladit se, zaujmout respektující postoj a vést svého partnera (umění empatie)
 • vymezit své hranice (říkat ne) a přitom zůstat laskavý (asertivita)
 • vést svou pozornost a řídit své emoce v náročných situacích (emoční inteligence
 • dávat tvořivou zpětnou vazbu a pěstovat ve vztahu to dobré (ocenění)

Kurz probíhá v bezpečném a přátelském prostředí. Důraz je kladen na prožitek, sebereflexi a rozvoj praktických dovedností. Součástí každé lekce je interaktivní přednáška, která je vedena formou řízené diskuse. Na přednášku navazují praktická cvičení, která formou her, scének a reflexí prohlubují porozumění danému tématu a osvojení si praktických dovedností vědomé komunikace. Vysoká míra zapojení účastníků kurzu je dána velikostí skupiny o maximálně 10 účastnících.

 

Co konkrétně se na kurzu dozvíte a naučíte? 

1) Principy vědomé komunikace (24. 10. 2017)

„To nejcennější, co můžete dát druhému člověku, je být tu pro něj plně přítomen“ (zenový mistr Thich Nhat Hanh)

 • Tři kroky tvořivé vědomé komunikace (formulace záměru, vytvoření prostoru, tvořivá odpověď).
 • Pojmenovávání a vyjadřování emocí a potřeb (Hierarchie potřeb dle A.Maslowa).
 • Nácvik mindfulness (všímavost) a rozvoj kapacity vědomě naslouchat a porozumět.
 • Pět klíčových dovedností respektování (popis, Já výrok, empatická reakce, spoluúčast, ocenění).

 

2) Základy emoční inteligence (31. 10. 2017) 

„Nejlepší formou vlády je ovládnutí sebe sama“  (učitel Michael Hall school, Anglie)

 • K čemu jsou emoce dobré a jak vznikají (představy, přenos, fyziologie).
 • Emoční únos a co s tím, když převezmou vládu emoce.
 • Pět složek emoční inteligence dle Daniela Golemana. Praktický nácvik rozvoje sebeuvědomění a sebe-řízení (vyjadřování emocí, trénink pozornosti, reakční flexibilita).

 

3) Asertivita – umění říkat ne (7. 11. 2017)

„Rozhodnutí, co nedělat, je právě tak důležité, jako rozhodnutí, co udělat“  (Steve Jobs)

 • Rozvoj schopnosti nastavit hranice (říkat ne), být pravdivý a přitom zůstat laskavý.
 • Rozvoj empatického jednání, umění vytvářet vazbu a „opečovat“ sebe i druhého.
 • Nácvik synchronizace a  empatické reakce.
 • Co to je motivace (zdroje motivace), vědomí záměru a kvalita komunikace.
 

4) Efektivní spolupráce a rozvoj partnerství (14. 11. 2017)

Bojovník z džungle je symbolem toho, čím byly firmy v minulosti. A virtuóz mezilidských vztahů je vedoucím pracovníkem budoucnosti“.   (Shoshona Zubuffová, psycholog Harvard)

 • Jak rozvíjet efektivní spolupráci (záměr, sladění, rozvoj důvěry, zpětná vazba).
 • Nácvik konstruktivní zpětné vazby a oceňování (Losadův poměr).
 • Pareto efektivita (nastavení priorit a využívání silných stránek, talentu a osobních zdrojů).
 • Flow, stav optimálního prožívání a výkonu (nastavení cílů a úkolů dle konceptu flow).

 

5) Budování pozitivních návyků (21. 11. 2017)

„Čemu věnujeme pozornost, tam vedeme energii, a to také roste. “      neznámý autor

 • Rozvoj a ukotvení pozitivních návyků v komunikaci (rytmus a rituál, neurotransmitery štěstí).
 • Kruh života a selektivní vedení pozornosti (work – life balance, time management).
 • Reflexe a závěrečná oslava.

 

S kým?

Kurz povede zkušený lektor, komunikační expert, Ing. Radim Kudělka.

Radim původně vystudoval Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity, kde se ve vedlejším studijním oboru specializoval jako Komunikační expert. Následujících 14 let se Radim věnoval studiu a praxi celostního vzdělávání a principů efektivní komunikace. Realizoval několik desítek vzdělávacích projektů, v jejich rámci vedl skupiny a jednotlivce ve více než 5000 hodinách vědomého osobního rozvoje. Během tohoto období sbíral své zkušenosti u předních odborníků na vzdělávání a komunikaci u nás i ve světě: Waldorfský seminář (Praha), studijní stáž na Michael Hall school (Anglie), výcvik „Respektovat a být respektován“, „Služby bez hranic“ v MEC (Kanada), výcvik mindfulness (PlumVillage, Francie). V současnosti Radim působí jako nezávislý lektor a konzultant; přednáší na Vysoké škole managementu a psychologie Newton College, vede kurzy pro dospělé při Základní škole Letokruh v Brně a v neposlední řadě spolupracuje s firmami a jednotlivci na rozvoji jejich tvořivého lidského potenciálu.

 

Reference

“Radima znám už dlouho a proto vím, že do všeho, co dělá, dává maximální kvalitu a celé své srdce. Víkendový workshop „Vědomá komunikace“ byl proto velmi intenzivní a obohacující. Na tomto kurzu se mi nejvíc líbí to, jak propojuje osvědčená pravidla komunikace s poznatky a výsledky studií z oblastí jako jsou mindfulness, emoční inteligence nebo východní filosofie. Teorie bylo přesně „tak akorát“, samotné nacvičování komunikace v konkrétních situacích přineslo řadu „aha momentů“ (ocenění je perla komunikace!). Komunikace je neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. A protože tento kurz vám pomůže zlepšit vaši komunikaci, pomůže vám vlastně zároveň zlepšit i váš život. Doporučuju proto úplně všem! Radime díky.”    David Waliczek

 

“To, co jsem se díky Radimově Vědomé komunikaci naučila, je vnímat svůj osobní prostor jako pole vlastní svobody. Chápu díky němu víc to, že je opravdu důležité co a jak vyjádřím, protože tím buduji vztah k sobě i k ostatním. Cítím se teď sebevědoměji v tom o něco požádat. Prožívání zmatků a nepříjemných emocí mě už neohrožuje, ale ukazuje mi mou potřebu, kterou jsem bez svých pocitů neznala.”           MgA. Anna Sypěnová

 

“Chtěl bych tě ocenit zejména za skvěle připravenou náplň a strukturu, dodržování časů, podáváním instrukcí. Líbilo se mi jak zvládáš příme vybízení účastníků k aktivitě (promluvě, cvičení) Dále tě chci pohválit za tvojí bdělou přítomnost a jasný záměr předat nám to nejlepší co máš. Bravurně si zařazoval cvičení směřující ke klidu a přitom si dokázal po celý den zachovat na semináři živost a dynamiku. Byl jsem neustále ve hře. Tvůj důraz na kvalitu všeho co předáváš mě dokázal ubezpečit, že jsem na správném místě a že pro sebe dělám to nejlepší, že jsem právě na tvým semináři.”    Vladimír

 

Praktické informace o kurzu

Kde?         ZŠ Letokruh, Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice
Kdy?         24. 10.–21. 11. 2017, úterky od 17.45–20.30

Cena?       2 390 Kč za 5 lekcí (každá v délce 150 minut) 

                  V ceně kurzu je příručka principů Vědomé komunikace. 

Kontakt:    Radim Kudělka, tel.: 724 291 964, kudelkaradim@seznam.cz, www.vedomevzdelavani.cz

Velikost skupiny? Kapacita je omezena maximálním počtem 10 účastníků.

Přihláška je závazná po uhrazení kurzovného na účet 2800648998/2010 (Fio banka).

 

Přihláška na kurz