Respektovat a být respektován

Praktický kurz o respektující komunikaci mezi dospělými a dětmi proběhl v Letokruhu na jaře 2015.

Filozofie R+R vychází z přesvědčení, že vedení druhých lidí, dětí stejně jako dospělých, založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné. Má negativní dopad na plnění úkolů, sebeúctu a vzájemné vztahy, brzdí rozvoj demokracie a morálky založené na zvnitřněných hodnotách, snižuje efektivitu práce a prosperitu.

Cílem kurzů R+R je zprostředkovat tento pohled na výchovu a vedení lidí, ukázat, čím vším můžeme při každodenní komunikaci nechtěně působit problémy a ubližovat sobě i druhým, nabídnout účinné alternativy a ovlivnit postoje účastníků v tom smyslu, že projevovat ve vzájemných vztazích úctu a respekt se vyplácí.

O lektorech

Kurz lektorují manželé Tatjana a Pavel Kopřivovi, psychologové, spoluautoři přístupu a knihy Respektovat a být respektován, která se stala jednou z nejžádanějších knih o výchově a komunikaci v ČR. Žijí spolu 31 let, vychovali pět dětí a bydlí na Valašsku, v Bystřici pod Hostýnem.    

Témata kurzu

1. – 2. seminář (18. a 25. března)

 • Ukázky nerespektující a respektující komunikace.
 • K čemu vede posuzování a obviňování.
 • „Abeceda“ základních komunikačních  dovedností pro běžné i náročné situace každodenního života a jejich nácvik.
 • Mocenský a respektující model výchovy a vztahů mezi lidmi a jejich důsledky.
 • Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě. Proč máme emoce. Jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby neobviňujícím způsobem.


3. seminář (8. dubna)

 • Jak reagovat, když jsou v emocích druzí lidé.
 • Co je a co není empatie – ukázky a cvičení.
 • Co přináší empatie do života.
 • Emoční inteligence.


4. seminář (16. dubna)

 • Odměny ve výchově a jaký je jejich dopad.
 • Jak motivovat bez uplácení.
 • Vnitřní a vnější motivace k učení a k práci.
 • Jaké jsou podmínky pro rozvoj vnitřní motivace.


5. seminář (23. dubna)

 • Pochvaly jako další nástroj „laskavé manipulace“.
 • Rozdíl mezi pochvalou a oceněním, cvičení  v oceňování.
 • Rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou.
 • K čemu vedou soutěže u dětí.
 • Sebeúcta jako „imunitní štít“ naší osobnosti.


6. seminář (29. dubna)

 • Rozdíl mezi trestem a přirozeným nebo logickým důsledkem nesprávného jednání.
 • V čem tresty škodí.
 • Cvičení.
 • Reflexe kurzu a závěr.  

Kurz má akreditaci MŠMT, účastníci mohou dostat potvrzení o absolvování.

Další informace o kurzu

Kde?          Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice
Kdy?          od 14 – 19 hodin v termínech 18. a 25. března, 8., 16., 23. a 29. dubna 2015 (4x středa, 2x čtvrtek),
Cena?        2.900 Kč, sleva pro páry 2.800 Kč / osobu (celkem 36 výukových hodin)
Kontakt:     Tatjana a Pavel Kopřivovi, www.respektovat.com, tana.koprivova@centrum.cz