Objev svůj dar (7.–8. prosince 2019)

 

Chcete žít smysluplný a radostný život? Objevte své nadání, realizujte svůj talent! Poznání toho v čem a jak jste jedineční (DAR) Vám dá životní směr a sílu efektivně rozvíjet Váš potenciál. Vydejte se na cestu ke svým pokladům a najděte své pravé místo v tomto světě.

Na kurzu se dozvíte a naučíte, jak:

  • pojmenovávat své vnitřní zdroje, silné stránky a své jedinečné osobní nadání (DAR)
  • se efektivně učit, optimalizovat svoji výkonnost a rozvíjet osobní mistrovství (stav FLOW)
  • najít a vytvářet příležitosti pro rozvoj DARu, pracovat se svým postojem a zdroji
  • vytvářet a realizovat strategii na cestě k optimální práci (práce s návyky)
  • vycházet ze své komfortní zóny, zvládat stres a změnu.

Kurz probíhá v bezpečném a přátelském prostředí s respektem k potřebám a individualitě každého účastníka.  Důraz je kladen na prožitek, sebereflexi a rozvoj praktických dovedností pro každodenní život. Efektivita učení je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 8 účastnících.

 

S kým?

Kurz povede Ing. Radim Kudělka - zkušený lektor a komunikační expert.

Více informací o kurzu a přihlášky