Objev svůj dar (15. – 16. červen 2019)

 

Chcete žít smysluplný a radostný život? Objevte své nadání, realizujte svůj talent! Poznání toho v čem a jak jste jedineční (DAR) Vám dá životní směr a sílu efektivně rozvíjet Váš potenciál. Vydejte se na cestu ke svým pokladům a najděte své pravé místo v tomto světě.

Na tomto kurzu se naučíte:

  • pojmenovávat své vnitřní zdroje a své jedinečné osobní nadání (DAR);
  • rozvíjet svoji sílu, autenticitu a osobní mistrovství (stav FLOW);
  • vytvářet „mosty“ k optimální práci, nastavit si pozitivní návyky;
  • zvládat stres a změnu (čelit strachu a smysluplně riskovat).

Kurz probíhá v bezpečném a přátelském prostředí s respektem k potřebám a individualitě každého účastníka.  Důraz je kladen na prožitek, sebereflexi a rozvoj praktických dovedností pro každodenní život. Efektivita učení je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 8 účastnících.

 

S kým?

Kurz povede Ing. Radim Kudělka - zkušený lektor a komunikační expert.

Více informací o kurzu a přihlášky