Kurz Vědomý lektor (29. října–10. prosince 2019)

Efektivně vést a vzdělávat druhé je možné pouze tehdy, když efektivně vedeme a vzděláváme sami sebe.

 

Učení a lektorování je forma leadershipu. Přejete-li si, aby druzí díky Vám a s Vámi rostli, musíte růst také. Kurz Vědomý lektor je živým procesem osobního a profesního dozrávání, které je ukotveno v přítomnosti a směrováno potřebami a aspiracemi účastníků kurzu. Naučíte se umění propojit mysl, emoce a tělo v harmonické jednotě, ze které se rodí zájem a chuť učit se a růst.

 

Kurz trvá 49 dnů a zahrnuje:

  • 21 hodin skupinové práce (7 x 3hodinových workshopů)
  • písemných reflexí a zpětné vazby vedoucího programu 
  • osobní individuální konzultace (možnost i přes skype)
  • zpracováním a prezentací závěrečné práce

Kurz probíhá v bezpečném a respektujícím prostředí za využití technik celostního zrychleného učení (meditace, rytmizace, hra, cvičení, pohyb, storytelling, hudba, relaxace,...). Podstatnou součástí programu je vzájemné sdílení a podpora od ostatních účastníků. Efektivita vzdělávacího procesu je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 10 účastnících.

 

S kým?

 

Kurz povede Ing. Radim Kudělka - zkušený lektor a komunikační expert.

Více informací o kurzu a přihlášky