Hlasohrátky

Hlasová dílna pro ženy, které mají chuť společně zpívat, objevovat a hrát si.

Zpívání (především to společné) má na člověka spoustu blahodárných účinků. Probouzí v nás energii a radost, pocit sounáležitosti a harmonie, dává nám možnost vyjádřit a pochopit naše emoce. Při našich setkáních věnujeme pozornost tělesnému uvolnění, koncentraci na náš dech, objevování skrytých možností vlastního hlasu a společnému zpívání.

Při spontánním zpívání v kruhu vznikají neopakovatelné a originální písně, stejně tak ale využíváme i lidové písně či písně různých národů (africké písně, indické mantry).

Pro tento kurz není potřeba mít žádné předchozí zkušenosti s hlasovou výchovou, stačí chuť zpívat, objevovat a hrát si.

Kdy?

  • 1 x za 14 dní ve středu od 18.30 do 20.30
  • začínáme 13. 9. 2017

Cena?

  • 1 800 Kč/pololetí

S kým?

MgA. Lucie Matyášová je absolventkou oboru dramatická výchova na JAMU, dlouhodobě se zabývá hlasovou výchovou, prošla řadou hlasových workshopů. Pracuje jako zdravotní klaun. Zajímá a baví ji společný zpěv a jeho pozitivní účinky na člověka.

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku níže, kapacita kurzu je omezená. Děkujeme.

Přihláška na Hlasohrátky