Emočně inteligentní Leadership

Přejete si lepší svět? Začněte sami u sebe, tady a teď! Naučte se řídit své emoce, rozvíjet svůj potenciál, definovat svoji vizi a jednat v souladu s ní.

Leadership nezačíná na pódiu, ale ve vlastním nitru. Opravdový leader nestojí vždycky v čele, ale vždy by měl stát ve svém středu. Leadership není o dokonalosti, ale o opravdovosti. Je to proces, proměna, učení.

Společně se budeme učit rozvíjet kapacitu vést sám sebe a také druhé. Kurz klade důraz na rozvoj a propojení praktických dovedností emoční inteligence a autentického leadershipu.


Účastníci kurzu se naučí:

 • vést svou pozornost a řídit své emoce (trénink všímavosti a emoční inteligence);
 • nalézat a používat své nadání a zdroje, rozvíjet svůj talent (osobní mistrovství);
 • definovat, sdílet a realizovat svoji osobní vizi (práce s cíli a prioritami);
 • zvládat stres a budovat si efektivní návyky (transformativní strategie zvládání stresu);
 • vědomě komunikovat a dovedně vést druhé (sociální mistrovství).

Vyučování probíhá v bezpečném prostředí, interaktivním a respektujícím způsobem, který inspiruje ke sdílení a vzájemné podpoře. Samozřejmostí je vysoce individuální přístup respektující potřeby a jedinečnou osobnost každého účastníka, což je umocněno také velikostí skupiny o maximálním počtu 8 účastníků.

 

Program kurzu

1)  Podstata a principy leadershipu  (15. 5. 2018)

„Opravdový leader nestojí vždycky v čele, ale vždy by měl stát ve svém středu“      

(Radim Kudělka)

 • Primární úkoly leadera aneb jak to vidí bývalý americký prezident Bill Clinton, zenový mistr Thich Nhat Hanh či expert na ledership Simon Sinek.
 • Emoční inteligence a Leadership budoucnosti dle Daniela Golemana (umění vést pozornost ve třech rovinách; Já – Ty – My).
 • Sebeřízení jako základ autentického leadershipu, neuropsychologie emocí a zdroje motivace (trénink všímavosti).
 • Integrita leadera (vize – vášeň – vůle) a nácvik principů efektivního vedení (postoj – prostor – pozornost).

 

2)  Od nadání k Talentu (22. 5. 2018)

„Nechť dovedeme ve svém myšlení k cíli, to, co zakládáme ze svých srdcí“  

                                                                                                      (Rudolf Steiner)

 • Nadání, talent, aspirace (jak spolu souvisejí a jaký je mezi nimi rozdíl).
 • (Re)definování osobního nadání (DAR);  Hodnoty – vášeň – dovednosti.
 • Jak proměnit nadání v talent; Podmínky a principy mistrovského trénování (tajemství talentu a myelin, soustředění, práce s chybami a komfortní zónou, zpětná vazba).
 • Jak do FLOW v učení i v práci.
 

3)  Pozornost – skrytá síla (29. 5. 2018)

„Rozhodnutí, co nedělat, je právě tak důležité, jako rozhodnutí, co dělat.“

       (Steve Jobs)

 • Anatomie pozornosti a přínosy všímavosti (rozvoj intuice, kreativity a optimální výkonnosti).
 • Budování pozitivních návyků a řízení pozornosti (technika „selektivní zalévání“).
 • Transformativní strategie zvládání stresu aneb jak tančit se strachem, zvládat stres a řídit silné emoce (rozvoj odolnosti a adaptability).
 • (Re)definování osobní VIZE a Poslání; tvorba strategie k naplňování vize a poslání (cíle - priority – program).

 

4)  Sociální mistrovství – budování kmene (5. 6. 2018)

„Intelekt dozrává v tichu, charakter v konfliktních situacích“  

                                                                                (W. Goethe)

 • Umění empatie, klíč k emočnímu vedení (nácvik empatického jednání).
 • Konflikt a jak jej zvládat (nácvik asertivního jednání).
 • Budování spřízněné skupiny dle Setha Godina (autenticita - smysluplnost – štědrost).
 • Sdílení a prezentace osobní vize a poslání, síla příběhu a storytelling (nácvik).
 • Vytvoření etického kodexu leadera aneb jak To ustát.

 

5)  Já, leader! (12. 6. 2018)

„Pesimista si stěžuje, že fouká vítr. Optimista čeká, až foukat přestane. Vůdce napíná plachty“       ( John C. Maxwell)

 • Závěrečná prezentace a jak s tím vším dále efektivně naložit.
 • Reflexe a oslavaJ.
 
 

Kde?        ZŠ Letokruh, Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice,

Kdy?        15. 5. – 12. 6. 2018, úterky od 17:45 – 20:30

Cena?      2 490 Kč za 5 lekcí (každá v délce 150 minut)

S kým?    Kurz vede zkušený lektor, komunikační expert, Ing. Radim Kudělka

Kontakt: Tel.: 724 291 964, radim@vedomevzdelavani.cz, www.skolaletokruh.cz

Radim Kudělka vystudoval Slezskou Universitu Obchodně podnikatelskou fakultu, ve vedlejším studijním oboru „komunikační expert“. Následujících 12 let se Radim věnoval studiu a praxi celostního vzdělávání a principů efektivní komunikace. Během tohoto období sbíral své zkušenosti u předních odborníků na vzdělávání a komunikaci u nás i ve světě: Waldorfský seminář (Praha), studijní stáž na Michael Hall school (Anglie), výcvik v respektující komunikaci „Respektovat a být respektován“, „Služby bez hranic“ v MEC (Kanada), Vědomá komunikace (PlumVillage, Francie).

V současnosti Radim působí jako nezávislý lektor a konzultant; přednáší emoční inteligenci a leadership na Vysoké škole managementu a psychologie Newton College, vede kurzy pro dospělé v komunitní škole Letokruh a spolupracuje s firmami a jednotlivci na rozvoji jejich tvořivého lidského potenciálu.

 

Kapacita kurzu je omezena maximálním počtem 8 účastníků!              

 

Nedílnou součástí vzdělávacího procesu je tréning pozornosti a bdělého vědomí (mindfulness).

Vyučování probíhá v bezpečném prostředí, interaktivním a partnerským způsobem, který inspiruje ke sdílení a vzájemné podpoře. Samozřejmostí je vysoce individuální přístup respektující potřeby a jedinečnou osobnost každého účastníka.

Přihláška

Přihláška je závazná po uhrazení kurzovného na účet 2800648998/2010 (Fio banka).

 

Přihláška - Emočně inteligentní Leadership