Emoce - můj dobrý přítel (27. – 28. dubna 2019)

Emoce jsou tady s námi každou vteřinu, celý náš život. Pokud jim rozumíme a víme-li jak s nimi zacházet, tak nám dávají sílu k akci, vedou nás k lepším rozhodnutím, pomáhají nám hlouběji chápat naše blízké. Na tomto kurzu rozvinete svoji schopnost používat své emoce, tak abyste jste dokázali být sami sebou a přitom žili v harmonii s ostatními.

Dozvíte se a naučíte se jak:

  • řídit a transformovat emoce v náročných situacích (první emoční pomoc),
  • zapřahovat emoce pro dosahování svých cílů, v učení i práci (stav flow),
  • využívat pozitivní emoce pro regeneraci a léčení (vnitřní úsměv),
  • vnímat emoce druhých, navázat a rozvíjet sociální vazby (umění empatie).

Kurz probíhá v bezpečném a přátelském prostředí s respektem k potřebám a individualitě každého účastníka.  Důraz je kladen na prožitek, sebereflexi a rozvoj praktických dovedností pro každodenní život.  

Efektivita učení je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 10 účastnících.

S kým?

Kurz povede Ing. Radim Kudělka - zkušený lektor a komunikační expert.

Více informací o kurzu a přihlášky