Věda nás baví

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).
 
Nové lekce: prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do srdce člověka i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Lekce nejsou nebezpečné ani složité.

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).

Věda nás baví již pátým rokem vede v ČR kroužky, které přístupnou, hravou a zábavnou formou různých experimentů seznamují děti s tím nejzajímavějším s fyziky, chemie, biologie a ekologie.

Kroužky vedou profesionální lektoři dle pečlivě sestaveného, promyšleného a osvědčeného konceptu. Lekce jsou sestaveny pro věkově smíšené skupiny tak, aby u dětí rozvíjely schopnost týmové práce. Více informací a ukázkové video zde: https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti

PRO KOHO

  • pro děti od 2. do 5. třídy (po osobní domluvě s lektorem se můžou účastnit i prvňáci)
  • kroužek je otevřen i pro děti z jiných škol
  • kroužek se otevře, pokud se přihlásí minimálně 10 dětí.

KDY

  • vždy ve středu od 15,00 do 16,00
  • začínáme ve středu 2. října 2019
  • 14 lekcí za pololetí

 

CENA

  • 1445 Kč za pololetí

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBA

 Přihlašování probíhá přes web Věda nás baví. Pokyny k platbě obdržíte po odeslání přihlášky od realizátora kroužků -Věda nás baví, o.p.s.

 

Fotky z kroužku Věda nás baví

Zdroj fotografií: https://www.vedanasbavi.cz/