Ukulele

Lekce zajišťuje Tom Borovička a probíhají každý pátek od 12h30 do 15h30 v prostorách školy. Výuku provádí Tereza Marečková.
Nové lekce začnou od 2. pololetí.
Cena na výuku na celé pololetí je 3.300 Kč.