Sportík

„Ve zdravém těle zdravý duch.“ 

V kroužku se budeme věnovat základům gymnastiky a koordinaci. Cvičením podpoříme správné držení a zpevnění těla.Seznámíme se základy atletiky, míčových her či florbalu. Budeme se zdokonalovat v obratnosti, rychlosti, síle a překonávání překážek. Naučíme se spolupráci i týmové hře. K tomu všemu budeme využívat velkých prostor místní sokolovny a jejího zázemí včetně klasického sportovního nářadí i moderních pomůcek.

Kroužek je otevřen i pro děti z jiných škol. Do kroužku je možné se přihlásit i v průběhu školního roku.

KDY

  • v pondělí od 13,00 do 15,00 v tělocvičně T. J. Sokol Řečkovice, Vážného 19, Brno-Řečkovice
  • děti tráví v tělocvičně čas od 13,30 do 14,30, půlhodina před a po kroužku je určena pro přesun a převlečení
  • lektor vyzvedává děti v Letokruhu a vodí je zpět
  • děti z jiných škol přichází přímo do řečkovické sokolovny na 13,30 a odchází v doprovodu rodičů ve 14,30 po skončení kroužku, samostatný odchod dětí je podmíněn písemným souhlasem rodiče
  • ve druhém pololetí pokračujeme od 4. února do 27. května (15 lekcí)

 

S KÝM

Garantkou a hlavní lektorkou Sportíku je Marie Mlýnková, která se ve svém volném čase věnuje pohybové výchově dětí v rámci Sokola Brno. Působila v různých oddílech, od těch nejmenších dětí až po mladší a starší žáky. Ke sportu přivedla již několi generací, kterým předala své bohaté zkušenosti. Mnozí z nich se tak v současnosti věnují aktivnímu sportu nebo se stejně jako ona snaží přivést děti ke sportu a podnítit u nich radost z pohybu. Svoje znalosti si pravidelně doplňuje na školeních a seminářích. Jako spoluorganizátor se účastní sportovních přeborů a nácviků na všesokolské slety, na kterých i sama cvičí.
 
 
 

CENA

  • 2 100 Kč/pololetí
  • druhý a další sourozenec má slevu 2 000 Kč/pololetí
  • platbu za druhé pololetí prosím uhraďte převodem do 28. 2. 2019 na účet školy 2800648998/2010
  • pokud se přihlásíte během školního roku, platíte pouze počet odchozených lekcí
 

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Prosím ozvěte se nám na email info@skolaletokruh.cz.