Mineralogický kroužek

„Je důležité do přírody jezdit, navštěvovat místa, kde lze najít krásné a zajímavé kameny.

Ten kamínek, který si najdeme sami, má největší hodnotu.

Je užitečné učit se kamenům rozumět, tak lépe pochopíme jejich krásu. Správný sběratel vnímá při svých výpravách přírodu jako celek a váží si hezkých prožitků a zkušeností, které ho při cestách potkávají.“

 

Na schůzkách se děti seznamují s úžasným světem nerostů a hornin a dozví se základy práce mineraloga. Součástí jsou tematické hry a jednoduché tvoření. Lektorka dětem pomůže se založením vlastí sbírky, kterou si pak rozšiřují výpravami po různých lokalitách. Výpravy jsou nedílnou součástí kroužku a jsou na ně zvání i rodiče! Děti z kroužku také budou spolupracovat na založení a úspěšném rozšiřování školní sbírky.

Kdy?

 • Pondělí jednou za měsíc 15.00–16.30
 • Termíny pondělků: 11. 9. 2017, 9. 10. 2017, 6. 11. 2017, 11. 12. 2017, 15. 1. 2017, 12. 2. 2018. 12. 3. 2018, 9. 4. 2018, 14. 5. 2018
 • Termíny víkendových výprav:
      14. 10. 2017
      11. 11. 2017
      16. 12. 2017
      20. 1. 2017
      17. 2. 2018
      17. 3. 2018
      14. 4. 2018
      19. 5. 2018

 • Červnový termín bude upřesněn později.
   

S kým?

 • Karla Psotová – zkušená mineraložka, která s dětmi a kameny pracuje již přes 25 let

Vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor agronomie. Tam ji poprvé při terénních cvičeních zaujala mineralogie. Více se začala o nerosty zajímat v době, kdy byly její děti malé, výlety bývaly cíleně do přírody na naleziště. Tomuto koníčku se věnovala i při práci v DDM Brno. Nyní je v důchodu, nadále vede mladé mineralogy. Nejdůležitější činností mladých začínajících sběratelů nerostů je práce v terénu.  Kroužek pomohl nastartovat profesionální dráhu několika mladým geologům.

 

Cena

 • 500 Kč/ pololetí
 • platba na účet školy, č. ú.: 2800648998/2010 (Fio banka)
 • Cena zahrnuje 5 pondělních setkání a 5 mineralogických výprav. Výprav se mohou účastnit i rodiče a jsou velmi vítaní! Cena nezahrnuje cestovné na výpravách.

Kapacita

 • 10-15 žáků