Individuální výuka hry na zobcové flétny

Děti se v individuálních hodinách hry na zobcovou flétnu učí hrát nejprve na sopránovou zobcovou flétnu, později také na ostatní flétny. Hravou formou se přitom seznamují i s hudební naukou a součástí hodin jsou rovněž pohybové aktivity a poslech hudby.

KDY

 • Individuální lekce v Letokruhu probíhají ve středy a pátky
 • Konkrétní čas je potřeba domluvit telefonicky nebo e-mailem přímo s lektorkou Danou Dočkalovou (dana.dockalova@seznam.cz, 739 236 414)
 • Výuka je otevřená i dětem z jiných škol a školek

 

DÉLKA HODINY

 • 45min. nebo 30min. lekce
 • Začátečníci volí obvykle 30min., u pokročilejších hráčů je délka lekce individuální. Délku lekce prosím konzultujte s lektorkou.

 

CENA

 • Lekce 45 minut: 3 740 Kč/ pololetí (17 lekcí, jedna lekce 220 Kč)

 • Lekce 30 minut: 2 465 Kč/ pololetí (17 lekcí, jedna lekce 145 Kč)

 • žáci, kteří sdílí lekci s jiným žákem, mají slevu 300 Kč za pololetí
 
 • Za hodiny, které odpadnou z důvodu nemoci lektorky nebo akce pořádané školou vám na konci pololetí peníze vrátíme zpět.

 • Za hodiny, které odpadnou z důvodu nemoci žáka, se peníze nevrací. Tyto lekce je možné je nahradit po domluvě s lektorkou.
 • Platbu za druhé pololetí zasílejte prosím do 28. 2. 2019 na účet školy, č. ú.: 2800648998/2010 (Fio banka)

 • Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku.

 

S KÝM

DANA DOČKALOVÁ o výuce na hry na flétnu:

„Výukou hry na zobcovou flétnu se zabývám (a také bavím ) již téměř dvacet let. Mým cílem je seznámit své ‚učedníky‘ (mám zkušenosti s těmi malými, ale také dospělými) s hrou na tento krásný starobylý nástroj tak, aby si ji oblíbili.

Upřednostňuji individuální výuku, je tak více prostoru podat žákům dobré základy hry na nástroj, a až poté je případně občas spojovat do společných hodin, v nichž si osvojí vícehlasou komorní hru. Při společných vystoupeních pak mají možnost zakoušet radost z toho, že jejich muzicírování může občerstvit nejen je samotné, ale mnohé další.

Postupně děti seznamuji s celou ‚rodinou‘ zobcových fléten – tj. s flétnou sopraninovou, sopránovou, altovou, tenorovou i basovou. Pro začátečníky je však důležité naučit se nejdříve dobře hrát na sopránovou zobcovou flétnu. Hravou formou přiměřenou věku dětí je seznamuji postupně také s hudební naukou, aby i díky tomu mohly stále hlouběji pronikat do světa hudby a zamilovat si jej. Vzorem i inspirací mi v tom jsou všestranní barokní hudebníci. Součástí hodin je poslech hudby a také pohybové aktivity s hudbou spojené ( ty uplatňuji zejména p
ři výuce menších žáčků ).“