Expresivní dílna - "Cesta kolem světa"

Učení se vzájemné komunikaci skrze rytmiku, hru, pohyb a improvizaci. Kroužek využívá techniky muzikoterapie, artetarapie, terapiehrou a dramaterapie.

Naše dílničky budou provázány tématem „Cesta kolem světa“, kde budou dětem nabídnuty techniky z muzikoterapie, artetarapie, terapie hrou a dramaterapie. skrze rytmiku, hru, pohyb a improvizaci se budou děti učit vzájemnou komunikaci – verbální i neverbální, vnímání sebe a svých pocitů, rozvíjení své fantazie nebo uvolňování emočního napětí.

Důraz je kladen na prožitek tady a teď. Vybrané činnosti budou posilovat především jejich komunikační kompetence a samozřejmě také rozvíjet kompetence sociálních dovedností. Pracovat budeme individuálně, ve dvojicích i skupinách. Dílna bude uzpůsobena potřebám dětí.

KDY?

  • každý čtvrtek v čase 15:30-17:00 v prostorách ZŠ Letokruh
  • Začínáme 22. září 2016

PRO KOHO?

  • Kroužek je určen dětem ve věku 7 – 9 let, minimální kapacita kroužku je 10 dětí, maximální 16. Kroužek je otevřen i dětem, které nenavštěvují ZŠ Letokruh.

S KÝM?

Ivana Tesařová (1981) se téměř 20 let podílí na volnočasových aktivitách dětí a dospělých – začínala jako skautská vedoucí, na plaveckých kurzech pro děti a dospělé vymýšlela a realizovala doplňkový program a v současné době se podílí na přípravě programu na letní tábor pro děti 6–15 let. Účastnila se několika kurzů improvizace a dramatu, hrála amatérské divadlo, již 15 let tancuje ve skupině historického tance, kde se snoubí tanec, hudba a divadlo. V současné době je na rodičovské dovolené (syn Kryštof, 3 roky).
Lenka Rédová (1985) pracuje jako vedoucí sociálně terapeutické dílny ve sdružení PRÁH. Vystudovala sociální pedagogiku, 4 roky pracovala ve školní družině. Absolvovala kurzy arteterapie, muzikoterapie a psychoterapeutický výcvik. Již 15 let působí jako dobrovolník – instruktor plavání pro tělesně postižené osoby v KONTAKTU bB.

CENA?

  • 1700 Kč /pololetí (cena zahrnuje lektorné  pro 2 osoby a veškerý materiál na rekvizity, hudební nástroje, masky, výtvarné potřeby aj.)

V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku níže, kapacita je omezená.

 

Přihláška do Expresivní dílny