Barvínek

Tvořit znamená objevovat a prožívat.

Tvořivý a  prožitkový kroužek arteterapie TVOŘÍME S BARVÍNKEM pro děti od 4 – 10 let.

Pohádky a příběhy jako klíč k dětské duši. Umění pro člověka a jeho zdraví. Umožňuje uvolnění a vyjádření emocí, pomáhá k porozumění sobě i druhým a k překonávání nejrůznějších situací v životě. Snažíme se o objevování, prozkoumávání kouzla světa kolem nás prostřednictvím nerůznějších materiálů s jejich vlastnostmi a možnostmi. Hravé tvoření, zkoumání a zkoušení výtvarných technik a jejich kombinací. Necháme zdokonalovat své schopnosti, kdy se postupně uvolňují naše nápady a individuální i skupinová  práce rozvíjí v nás tvořivost a fantazii. Budeme střídat kreslení, malování a různé výtvarné techniky s vyráběním. Výsledek není až tak důležitý, jak samotné tvoření. Děti nechám jen zdokonalovat jejich schopnosti, kdy se postupně uvolňují jejich nápady a individuální i skupinová  práce rozvíjí  jejich fantazii.

PRO KOHO?

  • Kroužek je určen dětem ve věku 4–10 let, probíhá při minimální účasti 10- 12 dětí. Kroužek je otevřen i dětem, které nenavštěvují ZŠ Letokruh.

KDY?

  • Vždy v pondělí v čase 13:00-14:00 v prostorách ZŠ Letokruh
  • Začínáme v říjnu 2015

S KÝM?

Klára Veselá - www.klaravesela.cz

CENA?

  • 1 100 Kč/ pololetí (13 setkání)

V případě zájmu prosím vyplňte předběžnou přihlášku níže, kapacita je omezená.

Přihláška do Barvínku