Angličtina

Naše učitelka angličtiny, Monika Blažková, nabízí v tomto školním roce dva kroužky. Oba kroužky jsou otevřené i dětem z jiných škol.

Projektová angličtina

Kdy: úterý 13,00-14,00, začínáme v úterý 24. září, v prvním pololetí 16 lekcí

Pro koho: 1.-3. třída

Kapacita: min. 7 a max. 10 dětí

Cena: 1 800 Kč za 16 lekcí. Platbu za kroužek za první pololetí prosím uhraďte na účet školy 2800648998/2010 do 1. 10. 2019. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte a název kroužku.

Náplň kroužku: V kroužku si děti hravou formou rozšíří slovní zásobu. Vždy několik lekcí po sobě je věnováno stejnému tématu. Téma si děti různým způsobem ve velkém formátu výtvarně ztvární a u toho se učí související slovní zásobu. Kroužek je určen dětem s minimálně jednoletou zkušeností s angličtinou.

English Drama Class

Kdy: středa 14,00-15,30, začínáme ve středu 25. září, v prvním pololetí 16 lekcí

Pro koho: 4.-6. třída

Kapacita: min. 7 a max. 12 dětí

Cena: 2 000 Kč za 16 lekcí, Platbu za kroužek za první pololetí prosím uhraďte na účet školy 2800648998/2010 do 1. 10. 2019. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte a název kroužku.

Náplň kroužku: Spojuje angličtinu a dramatický kroužek. Děti budou rozvíjet schopnost vyjádřit se v angličtině sehráváním různých scének a dialogů z běžných situací (cestování, škola, nakupování, v restauraci...) i pohádek či příběhů. Na konci pololetí proběhne vystoupení, kde děti budou moct předvést, co se naučily. Cílem kroužku je rozvíjet slovní zásobu a plynulost a pohotovost v mluvení. 

Přihlašujte se prosím přímo Monice Blažkové na e-mail: monbee13@gmail.com.