Angličtina

Kroužek angličtiny je určen pro děti první a druhé třídy a jeho cílem je děti hravou formou děti seznámit s prvními základy cizího jazyka tak, aby se jim pomalu začal dostávat pod kůži, a následné zahájení povinné výuky angličtiny od třetí třídy pak bylo plynulým přechodem.

 

Kdy?

  • Středa 12.45–13.30 – pro žáky z 2. L
  • Středa 13.30–14.15 – pro žákyz 1. L

S kým?

  • Monika Blažková – lektorka, která učí angličtinu i vyšší ročníky v Letokruhu v rámci dopoledního vyučování

Cena:

  • 1 300 Kč/ pololetí
  • platba na účet školy, č. ú.: 2800648998/2010 (Fio banka)
  • Cena zahrnuje veškerý výukový materiál včetně pracovního sešitu.

 

Kapacita

  • 10–12 žáků
  • Při menším počtu zájemců budou obě skupiny spojeny.