Odpolední kroužky

Elektrokroužek

Cílem kroužku je rozvíjet v dětech zájem o elektrotechniku, fyziku, kutilství a technické dovednosti obecně. Děti by se seznamovaly S vybranými fyzikálními jevy, které stojí za fungováním běžných věcí okolo nás. Náměty na projekty: elektronický zvonek, stejnosměrný elektromotor, krystalka, krokový motor a spoustu dalších.

Kroužek keramiky

Kroužek zdokonalí estetické vnímání a cítění, povzbudí kreativitu a fantazii, rozvine manuální činnost, řemeslné dovednosti a koncentraci. Děti si odnesou umělecky hodnotné výrobky vytvořené podle jejich představ, osvojí si proces výroby keramiky a různé techniky (modelování, glazování atd.)

Přírodovědec

Kroužek nabídne dětem mnoho nových informací a poznatků o přírodě a životním prostředí. Poučí děti o našem světě prostřednictvím jejich vlastního bádání a přemýšlení, seznámí je zábavnou formou s fungováním přírodních jevů a se základy ekologie. Nabídne venkovní vzdělávací aktivity, pozorování, výtvarnou činnost.

Divadelní a dramatický kroužek

Kroužek rozvine dramatické schopnosti dětí, naučí postavit se do různých rolí. Zdokonalí řečové dovednosti a výslovnost, seznámí děti s hereckými technikami, umožní vyzkoušet si činohru, operu, operetu, pantomimu, loutkoherectví. Děti si nacvičí veřejné vystoupení, vyrobí si masky či kostým.

Individuální výuka hry na klavír