Odpolední kroužky

Výtvarný ateliér v sobě kombinuje prvky základní umělecké školy – učíme se základy kresby, malování, perspektivy, i odkazy k dějinám umění.

>> VÍCE INFORMACÍ

Elektrokroužek

Cílem kroužku je rozvíjet v dětech zájem o elektrotechniku, fyziku, kutilství a technické dovednosti obecně. Děti by se seznamovaly S vybranými fyzikálními jevy, které stojí za fungováním běžných věcí okolo nás. Náměty na projekty: elektronický zvonek, stejnosměrný elektromotor, krystalka, krokový motor a spoustu dalších.

Kroužek keramiky

Kroužek zdokonalí estetické vnímání a cítění, povzbudí kreativitu a fantazii, rozvine manuální činnost, řemeslné dovednosti a koncentraci. Děti si odnesou umělecky hodnotné výrobky vytvořené podle jejich představ, osvojí si proces výroby keramiky a různé techniky (modelování, glazování atd.)

Přírodovědec

Kroužek nabídne dětem mnoho nových informací a poznatků o přírodě a životním prostředí. Poučí děti o našem světě prostřednictvím jejich vlastního bádání a přemýšlení, seznámí je zábavnou formou s fungováním přírodních jevů a se základy ekologie. Nabídne venkovní vzdělávací aktivity, pozorování, výtvarnou činnost.

Individuální výuka hry na klavír