Projekty

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Letokruh - Šablony III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022057, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů, realizací extrakurikulárních a rozvojových aktivit a aktivit rozvíjející ICT. Celková výše podpory činí 264.766,- Kč.