Oficiální informace a dokumenty

Základní škola Letokruh je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a splňuje tak všechny požadavky školského zákona a dalších předpisů.

Letokruh je v rejstříku zapsán jako škola pro první i druhý stupeň základní školy - tedy pro první až devátý ročník. Ročníky se otevírají postupně - každý rok jeden až do dosažení celkové kapacity školy.

Orgány školy

Ředitelka ZŠ Letokruh

Mgr. Jana Svobodová

Školská rada ZŠ Letokruh

Předseda ŠR jmenován zřizovatelem: 

Členka ŠR zvolena pedagogickým sborem: Mgr. Monika Blažková

Člen ŠR zvolen rodiči: Ing. Martin Šíbl

Rada školské právnické osoby ZŠ Letokruh

Předseda: Ing. Jan Andrések

Členové: Mgr. Jana Čevelová

                 JuDr. Petr Bukovjan

Zřizovatel školy

Mgr. Petra Komárková, PhDr.

Financování školy

  • ze státního rozpočtu (normativní příspěvky podle počtu žáků)
  • ze školného (roční školné ve výši 57.600 Kč)
  • z dalších zdrojů (sponzorské dary, granty, apod.)