Oficiální informace a dokumenty

Základní škola Letokruh je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a splňuje tak všechny požadavky školského zákona a dalších předpisů.

Letokruh je v rejstříku zapsán jako škola pro první i druhý stupeň základní školy - tedy pro první až devátý ročník. Ročníky se otevírají postupně - každý rok jeden až do dosažení celkové kapacity školy.

Orgány školy

Ředitelka ZŠ Letokruh

 • Jana Svobodová

Školská rada ZŠ Letokruh

 • Předsedkyně: Barbora Pelánková (jmenována zřizovatelem)
 • Členové:
  Martina Heyerová (zvolena pedagogickými pracovníky)
  Martin Šíbl (zvolen zákonnými zástupci)

Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici na vyžádání (info@skolaletokruh.cz).

Rada školské právnické osoby ZŠ Letokruh

 • Předseda: Jan Andrések
 • Členové: Jana Čevelová, Petr Bukovjan

Zřizovatel školy

 • Petra Komárková, bytem Příční 112/4a, 602 00 Brno

Financování školy

 • ze státního rozpočtu (normativní příspěvky podle počtu žáků)
 • ze školného (4600 Kč za měsíc, každý další sourozenec 3600 Kč za měsíc)
 • z dalších zdrojů (sponzorské dary, granty, apod.)