Formuláře ke stažení

Omluvenka

Pokud dítě onemocní, je potřeba oznámit škole tuto skutečnost co nejdříve, nejpozději však do dvou dnů jakýmkoliv způsobem (sms, e-mail, telefonicky). Při nástupu dítěte po nemoci do školy je nutné tuto absenci doložit písemnou žádosti o omluvení z výuky včetně udání důvodu absence a podpisu zákonného zástupce. Totéž platí i o absenci krátkodobé sloužící k návštěvám lékaře, např. očkování, zubní prohlídka, ortodoncie atd., kterou je třeba doložit písemnou žádostí o omluvení z výuky s uvedením doby absence (hodinově od – do) a důvodu absence, včetně podpisu zákonného zástupce.

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění žáka na 3 a více dní je nutné odevzdat třídní učitelce alespoň 1 týden dopředu před chystanou absencí a bude ji schvalovat ředitelka.

Uvolňování žáků z výuky v průběhu vyučování

Žáci jsou uvolňováni v průběhu vyučování pouze při osobním předání zákonným zástupcům nebo jejich zmocněncům. Vyplněný tiskopis doručíte třídní učitelce. Na základě tohoto zmocnění pak budou žáci na žádost Vás rodičů uvolněni z výuky a předáni zmocněncům nebo si je vyzvedne zákonný zástupce. Tiskopis:

Zmocnění k vyzvednutí žáka ze školy nebo družiny

UPOZORNĚNÍ! Na základě telefonické žádosti nebude škola žáky z výuky uvolňovat. Pravidla jsou stanovena s ohledem na to, že škola za žáky zodpovídá během celého vyučování a je povinna dodržovat zásady bezpečnosti, jak jí ukládá zákon.

Další formuláře