Zvědomělý víkend

24.10.2016 16:58

O víkendu 22. a 23. 10. 2016 proběhl v Letokruhu workshop Vědomé komunikace. Kurz se velmi vydařil! Účastníci odjížděli z Letokruhu se slzou v oku, s radostí v srdci a s hlubokým uvědoměním, které si v průběhu společné práce našli.

V sobotu ráno jsme si díky hře a společné reflexi zvědomili principy vědomé komunikace a základní elementy emoční inteligence. Zvláštní pozornost byla věnována tomu, jak si vytvářet vnitřní prostor a jak zklidnit sympatický nervový systém (mód „bojuj x uteč“) aktivizací parasympatického nervového systému (systém „zažívání a odpočinku“).

Odpoledne jsme prostřednictvím scének rozvíjeli svoji schopnost jednat asertivně v emočně vypjatých situacích. Dozvěděli jsme se, proč je dobré být transparentní a jak být zároveň laskavý a „opečovat“ druhého. Učili jsme se zastavit, zklidnit „splašenou amygdalu“, vyjadřovat a pojmenovávat svoje pocity a potřeby, a zároveň být respektující k potřebám druhého.

Mohli jsme pozorovat, že dáme-li druhému prostor, tak jej také dostaneme a pokud věnujeme svoji pozornost partnerovi, tak ji bude věnovat také on nám. Stejně tak to platí pro empatickou reakci či ocenění.

Nedělní ráno vyvrcholilo hrou, která se zaměřovala na prozkoumání principů efektivní spolupráce. V následné reflexi jsme si zvědomili, co to je zpětná vazba a co to je a co není ocenění. Zpětnou vazbu a ocenění jsme posléze trénovali.

Seminář byl uzavřen reflexí v kruhu, kde měli účastníci možnost „vypíchnout“ pro ně to podstatné a definovat si, jak to co si vyzkoušeli a zvědomili, budou dále ve svém každodenním životě proměňovat a rozvíjet v dovednost.

Radim Kudělka, lektor vědomého vzdělávání